Drs. Johan Arendt Happolati
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Beginselverklaring:
 Eindelijk schrijf ik je weer, omdat er grote dingen staan te gebeuren en wel door toedoen van mijnheer Van Schoonbeke. (Openingszin uit de roman 'Kaas' van Willem Elsschot, 1933)
 
stijlvol
met liefde voor de taal
grappig
voor elck wat wils
plagen mag, judassen niet
 geen gedonderjaag met andermans lief
QUALITY PRODUCT
 
MADE IN
BRUGGE
FLANDERS
 

Medebloggers:
 
(NL) Aargh
(S)   Baasbraal
(NL) Babbel
(NL) Dawolf
(NL) Djust
(NL) Eefs log
(NL) Fredzijn U 19.02.09
(NL) Givamo
(B)   Ils
(B)   Irimi
(B)   Ivo Victoria
(NL) Jenni 
(B)   Junegirl
(NL) Margot
(NL) Miss Punt 
(NL) Muisgrijs U 04.01.08
(NL) Soyrosa
(B)   Tante Annie
(NL) T!EN
(B)   Weegbreker
(B)   Wizzewasjes
 
 
Over ons Nederlands:
 
 
(*)       Aanraders
  Nú lezen! Allen daarheen!
  (Nieuw, dus...)
 
Onze jongens gaan uit de bol
aan boord van het Belgische fregat
 
de F931
Louise-Marie
 
(Ook die boog kan niet altijd gespannen staan...)
 
Queen
Don't stop me now
 
Lees meer...   (5 reacties)

56

(Over verjaardagen en hoe ze te vieren.)
 
 
Medebloggers,
 
Gisteren was het mijn verjaardag. Hoera! Alhoewel... 56...  
 
Er is tamelijk veel volk komen opdagen. Ik had enkele vaten bier laten aanrukken en er was ook een bescheiden orkestje uitgenodigd. De drummer had z'n instrumenten vergeten en uit eerlijke schaamte heeft de baas van het ensemble dan maar de helft van de prijs aangerekend. Het hele gedoe heeft toch nog een aardige duit gekost (parochiezaaltje afgehuurd), maar dan heb je ook wat.
 
(Die mevrouw die daar op de tafel staat te dansen was zat.)
 
Blijven kijken tot het einde.
 
Lees meer...   (35 reacties)

De Drs. leest een boek

De Nobrilprijs
 
 
Ja, Medebloggers,
 
Uw Drs. draagt (torst) dus wel degelijk een bril. Goed. Nu weet ik ook wel dat u niet bepaald op dit nieuws zat te wachten, maar ik wilde het u toch meegeven, kwestie van voor één keertje een logje te schrijven dat lekker vlug weghapt.
 
Die Nobelprijs, die is voor later.
 
Drs. Johan Arendt Happolati
makelaar in flauwekul
Lees meer...   (20 reacties)
 
 
Medebloggers,
 
Sedert enige tijd beschien wij op het wer over een nieuwe printer. En het is er eentje van de nieuwste generatie, weest u daar maar van overtuigd! Het is een zogenaamde abouterprinter. Met het oog op een grotere betrouwbaarheid is men de jongste jaren immers afgestapt van hoogtechnologische snufjes in computers en grijpt men terug naar ouwe, simpele, beproefde, deugdelije en milieuvriendelije systemen.
 
In de nieuwste generatie printers zitten er namelij aboutertjes. Jawel, welgeteld 88 aboutertjes. En el aboutertje is verantwoordelij voor het zorgvuldig neerschrijven van 1 (EEN) aratertje.
 
Op het wer lijt het ons het beste 's avonds de printopdrachten te geven, dan unnen de aboutertjes namelij leer 's nachts hun arbeidsintensieve wer doen. 's Morgens, bij het aanzetten van de printer, rollen de blaadjes dan vrolij uit het masjien.
 
Soms is er echter wel een probleempje. Als er een aboutertje zie is namelij. Dan omt een mens wel eens voor verrassingen te staan.
 
I zeg u, het is hachelij.
 
{youtube}36BdXj_9aW0&feature{youtube}
Lees meer...   (32 reacties)
 
 
Medebloggers,
Dames vooral,
 
Hebt u ook zo'n godsgruwelijke hekel aan strijken? Ja? Nu, ik ben geen ervaringsdeskundige, want zelf kan ik het niet. Ja, een zakdoek of een handdoek, dat is mij wel toevertrouwd, maar zo'n hemd... met allemaal mouwtjes en kraagjes en knoopjes en van die dingen... Nee, dank u.
 
Ik heb het dus van horen zeggen. Dat dat een vervelend karwei is, bedoel ik. Daarom en getrouw aan het didactisch karakter van dit blog, volgen hierna enkele tips die u het strijken een pak aangenamer kunnen maken.
 
Zorg eerst voor een rustige omgevingsambiance. Jaag echtgenoot en koters de deur uit. Douw ze wat geld in de handen en druk hen op het hart dat ze het écht allemaal mogen opmaken. Zet vervolgens heel voorzichtig, maar ook een beetje kordaat, de poes buiten. De deur gaat op slot. De telefoon wordt afgelegd. De gordijnen gaan dicht en een bescheiden, indirecte verlichting wordt niet aangeknipt - het woord is te brutaal gekozen - maar wel... opgeroepen....  Vervolgens haalt u op ingetogen wijze de strijkplank uit de berging. Enig geworstel en gemorrel met die vermaledijde teringpoten is wellicht onvermijdelijk, edoch hier kan enkel kalmte u redden.
 
Het strijkijzer, dat brave instrument, wordt tot leven gewekt door de stekker in het stopcontact te laten glijden. Kwestig strijkijzer mag vervolgens nog wat rusten  op die merkwaardige metalen constructie die heel geinig aan het uiteinde van de plank is bevestigd. U zorgt ook voor een lekker drankje; die halfvolle fles jenever die daar nog ergens in de kast berust, die moet nu maar eens leeg.
 
Vervolgens wordt op enigszins triomfantelijke wijze de mand met het strijkgoed naar het altaar gedragen (kousen legt u aan de kant, want die hoeven niet te worden gestreken, zoveel weet ik er nu ook wel van). En een eerste stuk - een zakdoekje om in de mood te komen - wordt opengespreid.
 
U spuugt voorzichtig op de buik van het strijkijzer. Als het 'spatterdespattersissis' doet, dan is het goed. Vervolgens gaat u aan de slag. Met behoedzame en ingetogen gebaren en voorzichtige halen.
 
Niet echter dan nadat u volgend muziekje hebt opgezet:
 
 
Wordt gij door verveling doorzeephd,
weet dat de Heere God, uw Heiland en Verlosser leepht!
Lees meer...   (30 reacties)
 
De dieren gaan aan boord van
de Ark van Noah
 
Jan Brueghel de Oude
olieverf op paneel (55 x 84 cm)
1613
J. Paul Getty Museum
Los Angeles
 
Medebloggers,
 
Het heeft de laatste tijd nogal veel geregend en ik dacht, kom, dacht ik, laat ik even wat troost zoeken in Het Boek der Boeken. U herinnert zich ongetwijfeld dat daarin ook sprake is van een of andere ijselijke zondvloed die over de aarde werd uitgestort, omdat de mensheid de beest had uitgehangen en God vertoornd was.
 
De ervaringsdeskundige van dienst was ene Noah. Of Noë (er is onenigheid omtrent de schrijfwijze van die meheer zijn naam). Let er en passant ook even op dat de goede man ondertussen 'in het zeshonderdste jaar zijns levens was'... Niet veel mensen doen het hem na, wat ik u brom.
 
Eigenlijk ging het zo (hoofdstuk 7):
11: In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.
 
12: En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.
Geinig geformuleerd, niet? Las u het? 'Op deze zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.' Ik moest toch wel even glimlachen. En dan dat van die 'plasregen'...
 
Maar daar gaat het hier niet om. Ik kom ook altijd de vreemdste dingen tegen in dat boek. Ik blijf daar dan aan 'haperen', als u begrijpt wat ik bedoel. Vast wel, want waarschijnlijk is het u ook al eens overkomen.
 
Ik las dus dat God Noah op barse toon toesprak en hem beval (Genesis, hoofdstuk 7, vers 2):
 
2: Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven,
 het mannetje en zijn wijfje;
 
maar van het vee, dat niet rein is,
twee, het mannetje en zijn wijfje.
 
  
Kijk, dat vind ik nou een vreemde uitspraak van God. En als dierenvriend kan ik daar eigenlijk al helemaal niet mee leven. Onze Heiland en Verlosser maakt dus onderscheid tussen rein vee en onrein vee. En van het reine vee mogen er zeven paren mee in die boot en van het onreine - ocharme - maar één paartje... Da's toch niet eerlijk? Waarom moeten die onreine dieren benadeeld worden? En als die onreine dieren dan toch met alle geweld behandeld moeten worden als tuig van de richel, waarom heeft de Heere God ze dan geschapen?!?
 
Of was dat misschien een vergissing? Zo van "Oei, wat heb Ik nou geschapen?!? Nee, dat ziet er niet zo fraai uit. Foute boel! Laat Ik die maar meteen onderbrengen in de nieuw op te richten categorie van de 'onreine dieren'."
 
Bovendien, Medebloggers, vraag ik mij af of Dhr. Noah wel wist welke de onreine dieren waren. Hebt u daar al eens een lijstje van gezien? Nou, ik niet. Varkentjes zijn waarschijnlijk onrein, want ik meen dat al eens gelezen te hebben in de krant. Dus dan komt zo'n klein, onschuldig varkentje pas ter wereld en dan is het al meteen onrein. Leuk is anders.
 
Desalniettemin heeft dat ene paartje destijds blijkbaar dapper z'n best gedaan, want ik kan u wel vertellen dat er met name in West-Vlaanderen flink wat varkentjes rondlopen. Die laten zich dus blijkbaar niet zo vlug kisten.
 
 
Drs. Johan Arendt Happolati
Lees meer...   (44 reacties)
Terwijl Drs. Johan Arendt Happolati aan een nieuw kunstwerkje werkt, helpt zijn trouwe poes met het superviseren van het printergebeuren.
 
{youtube}1fHLkCamH9I&feature=related{youtube}
 
(Effe de blaadjes keurig leggen
en meteen ook maar de drukproeven nakijken...)
Lees meer...   (4 reacties)
Nou, nou, nou... effe kijken of hier nog wat te bikken valt...
 
OEIE!!! Hier zit een kat. Oppassen geblazen.
 
Ach wat! Kan mij wat schelen. Niks van aantrekken! Ik ga er gewoon voor. En als ie aanvalt, kan ie een flinke prik in ze linkeroog krijgen. Ja! Dat ie maar oplet!
 
Hmm! Lekker. Dit smaakt naar meer. Dit plekje moet ik onthouden.
 
Zo! Buikje lekker vol... nou gaat ik weer andere oorden opzoeken.
 
Of nee, wacht... Weet je wat? Ik neem gewoon alles mee. Wat denkt die kat wel!?! Aansteller!
 
{youtube}ZPyo_MxRfeo&feature{youtube}
Lees meer...   (11 reacties)

 
Medebloggers,
 
Werkt u even mede aan een geinig wetenschappelijk experiment?
 
Hieronder publiceer ik de stelling van Pietje Agoras. Het is de bedoeling dat u eerst op de video klikt, en terwijl die speelt, de stelling van onze Piet uit het hoofd probeert te leren. Echt moeilijk is het niet, maar u wordt natuurlijk wel afgeleid door het gedruis van Clapton, Turner (Hell, yeah!!!), Collins en Knopfler. Laat me maar eens weten of het is gelukt. Maar u moet eerlijk zijn. Het is dus echt wel de bedoeling dat u na het beëindigen van de muziek uw oogjes sluit en de stelling stil voor u uit prevelt.
 
{youtube}bXYEcDg78IQ&feature{youtube}
 
(U hebt 4 minuten en 37 seconden de tijd.)
 

 
In een rechthoekige driehoek
is de schuine zijde
gelijk aan de vierkantswortel
uit de som van de kwadraten van de rechthoekszijden.
 

 
Wat zegt u? U wist niet dat u het in u had?
 
Ik ben trots op u!                       de stelling van Pythagoras voor dummies
Lees meer...   (37 reacties)

Eentje om mijn Hollandse vrienden te jennen...
 
En bij gebrek aan inspiratie. Ja, dat ook een beetje.
En omdat het niet altijd lange lappen moeten zijn.
 
Appelpitjes
 
Ne Vlaming zit in een park op een bankje appelpitjes te eten.
Komt er nen Hollander naast hem zitten.
Vraagt dienen Hollander:
 
'Nouw, wat ben jij aan het eten seg?'
 
'Appelpitjes.' zegt de Vlaming.

'Nouw, waarom eet iemand nou in Sjezusnaam appelpitjes?'

'Awel...' zegt de Vlaming 'omda ge daar slim van wordt.'

'Sooow, en verkoop je er niet een paar?' vraagt die Hollander dan weer.

'Joat zenne,' zegt de Vlaming 'voor 2,5 EUR per stuk.'

'Wel, geef mij er dan maar vier.' zegt de Hollander, geeft 10 EUR aan de Vlaming en eet zijn 4 appelpitjes op.

Even later zegt die Hollander:

'Nouw seg, eigenlijk had ik voor 10 EUR heel wat appels kunnen koowpen, en dan had ik de appelpitjes er gratis bij'

'Zie je wel,' zegt de Vlaming 'het begint al te werken.'
Lees meer...   (18 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl