Drs. Johan Arendt Happolati
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Beginselverklaring:
 Eindelijk schrijf ik je weer, omdat er grote dingen staan te gebeuren en wel door toedoen van mijnheer Van Schoonbeke. (Openingszin uit de roman 'Kaas' van Willem Elsschot, 1933)
 
stijlvol
met liefde voor de taal
grappig
voor elck wat wils
plagen mag, judassen niet
 geen gedonderjaag met andermans lief
QUALITY PRODUCT
 
MADE IN
BRUGGE
FLANDERS
 

Medebloggers:
 
(NL) Aargh
(S)   Baasbraal
(NL) Babbel
(NL) Dawolf
(NL) Djust
(NL) Eefs log
(NL) Fredzijn U 19.02.09
(NL) Givamo
(B)   Ils
(B)   Irimi
(B)   Ivo Victoria
(NL) Jenni 
(B)   Junegirl
(NL) Margot
(NL) Miss Punt 
(NL) Muisgrijs U 04.01.08
(NL) Soyrosa
(B)   Tante Annie
(NL) T!EN
(B)   Weegbreker
(B)   Wizzewasjes
 
 
Over ons Nederlands:
 
 
(*)       Aanraders
  Nú lezen! Allen daarheen!
  (Nieuw, dus...)
 
De evolutietheorie? Neen, dank U!
 
 
 
Kom, Medebloggers!
 
Laat ons het eens over politiek hebben. Ja, ik weet het wel, ik had nog zo beloofd het niet meer over politiek te hebben, maar nu zit het mij toch echt wel erg hoog.
 
In de uitzending van Volt (VRT, woensdag 2 september, 20:45 u.) ging het maar weer eens over die hoofddoeken. Waren uitgenodigd: de directrice van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en een vertegenwoordigster van de moslimgemeenschap (mét hoofddoek). De kersverse onderwijsminister zat er ook bij, maar de goede man was aan handen en voeten gebonden door de grondwet, dus hij kon weinig 'forceren', zeg maar. Pikant detail: diezelfde kersverse minister van onderwijs is een homo. Ik vraag mij af wat de moslims daar van denken, doch dit uiteraard geheel terzijde.
 
U moet eerst weten dat mevrouw Karin Heremans, die directrice dus, jarenlang heeft geijverd voor het tolereren van die hoofdoek in haar school. Het wel of niet dragen van zo'n hoofddoek kon haar worst wezen. Of haar meisjes nu een hoofddoek, dan wel een piercing door hun neus torsten, wie had daar uiteindelijk last van, aldus was haar redenering. Als ze maar braaf en goed studeerden, dan was zij al lang tevreden.
 
Nu is zij echter van gedacht veranderd. Zij duldt die hoofddoek niet langer in haar school. Hoe komt dat? Wie heeft daar nu dus toch 'zeer' van? Zijzelf. En haar onderwijzend personeel. En hoe komt dat? Het is eenvoudig.
 
Vroeger was 50 % van haar schoolbevolking moslim. Nu is dat 80 % geworden. Die mevrouw de directrice wil dus dat in haar school de waarheid onderwezen wordt. Die waarheid is dus dat de evolutietheorie van Darwin door vrijwel alle onbevooroordeelde wetenschappers als waar en echt wordt verdedigd. Het creationisme is dus onzin, laat daar geen twijfel over bestaan. God heeft echt niet alle soorten op de zesde dag geschapen. Dit is onzin.
 

 
Genesis, hoofdstuk 1, vers 24 t/m 31
 
24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.

25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.
 

 
Dit is dus onzin, laat dat voor iedereen duidelijk zijn!
 
En dan moet je maar eens proberen de evolutietheorie te onderwijzen als 80 % van de leerlingen het creationisme aanhangt en de evolutietheorie totaal verwerpt en als des duivels beschouwt. Misschien - en zelfs heel waarschijnlijk - komen de ouders van die leerlingen dan ook nog eens aan de schoolpoort protesteren omwille van het feit dat in de school ongoddelijke theoriën worden verkondigd.
 
Medebloggertjes,
 
Ik ben een minzaam en een voor rede vatbaar mens, maar ik wil U toch wel het volgende bekennen. Soms is het mogelijk dat in een discussie beide partijen zolang discussiëren dat zij elkaar uiteindelijk ontmoeten 'in het midden'. Goed zo. Ik heb dat graag. Maar soms moet U ook durven voet bij stuk houden en blijven verdedigen dat één partij het totaal bij het verkeerde eind heeft. Het creationisme heeft afgedaan. Darwin had het bij het rechte eind. Hou er over op; het is nu eenmaal zo.
 
Het is moeilijk om lekkere soep te maken als telkens iemand waar wij geen binding mee hebben water in die soep kiepert. Die soep, daar hebben wij namelijk eeuwen over nagedacht. Die soep, dat is onze eigenste soep. Echt waar. Eeuwen heeft het geduurd eer wij er slaagden die soep te maken. Die soep, die vinden wij lekker. Zo is het goed. Onze voorouders hebben aan die soep gesleuteld en uiteindelijk zijn zij er in geslaagd een soep te maken die ons allemaal min of meer bevalt. We zijn er nog niet helemaal, maar het zit er wel aan te komen. En als iemand daar telkens maar weer water ingooit, dan vinden wij die soep niet meer lekker.
  
Denkt U allen over dit alles maar eens na.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Drs. Johan Arendt Happolati
overigens aimabel mens
Lees meer...   (108 reacties)
 
 
TEL UW ZEGENINGEN!!!
 
 
 
Medebloggers,
 
Tel uw zegeningen! dacht ik, toen ik enkele dagen geleden wakker werd, want toen ik die morgen dus opstond en naar buiten tuurde, kon ik geen brullende gevechtsvliegtuigen in het luchtruim ontwaren, noch vermoedde ik tanks en tot de tanden gewapende soldaten om de hoek van de straat. En voor de kust van Zeebrugge lag voorzeker ook wel geen vliegdekschip voor anker dat met zijn raketten naar mijn kop mikte.
 
Ja, wij leven in een veilig landje. En onze buurlandjes (NL) (F) (D) zijn ook veilige landjes. In de schappen van de winkels liggen bovendien diverse soorten tomaten en je kunt er ook kiezen tussen aardappelen onder andere van het merk Bintje, Doré, Charlotte, Nicola of Opperdoezer Ronde. Onder andere, zeg ik, onder andere... Want de diverse variëteiten aan patatten die voorradig zijn in onze verkoophuizen, die wil ik hier liever niet opsommen, dat zou ons namelijk te ver leiden.
 
Als ik in de badkamer mijn haren dreig te wassen, hebben mijn twee vrouwen ervoor gezorgd dat er vijf of zes soorten shampoo ter beschikking staan, zodat ik telkens weer aarzel: heb ik nou 'vet haar', dan wel 'droog haar'? Of heb ik soms 'haar van tussen de twee'? Als U nog eens naar de Aldi of naar de Albert Hein gaat, moet U er trouwens maar eens op letten hoeveel soortementen shampoos er voorradig zijn.
 
Allemaal goed nieuws dus. Ik hoop maar dat onze politici er in slagen dit broze evenwicht tussen ons hard werken en ons goed leven, weten te bewaren.
 
Ondertussen worden in het oosten van Zaïre vrouwen verkracht met bajonetten. Wat zegt U, Medebloggers? Schrikt U een beetje van de plotselinge sfeerwending? Nee echt, vrouwen en jonge meisjes worden daar verkracht met bajonetten. Weerzinwekkend, niet? Rassengeweld. En weet U wat onze Belgische regering daaraan doet? Neen? Wel, zij organiseert hulpverlening in de zin van het verzorgen van de wonden van die slachtoffers. Ja! Als die meisjes daar beneden opengekerfd zijn, dan komen onze Belgische mensen hen dus verzorgen. Lief, niet? Dweilen met de kraan open, wat ik U brom! Beter ware het een vliegdekschip met tot de tanden gewapende soldaten voor de kust van 'de Kongo' te posteren. En elke Congolees die niet het recht heeft een wapen te dragen, moesten ze meteen overhoop bombarderen. Arme vrouwen... Dáár moest iets aan gedaan worden.
 
En niet aan Afghanistan, waar onze minister vier F 16's naar toe stuurt om een of andere duistere reden... Volgens mij hebben wij in Afghanistan niets te zoeken.
 
Nu, ik wijk af. Wat ik eigenlijk wou zeggen: enkele dagen geleden organiseerde ik in mijn tuin een barbecue voor de buren. Ja, dolle pret, U kent dat wel: zachte muziek, gezellige rookwolken die van de barbecueïnstallatie opstijgen, het gegil van rondrennende kindertjes en het geplop van opengerukte wijnflessen. Ik had ook onze nieuwbakken islamitische buren uitgenodigd: hij helemaal proper gekleed en opgedirkt en voorzien van een uit de kluiten gewassen sik, zij compleet met zedige hoofddoek en hun dochter uitgedost in een rokje dat tot over haar enkels reikte.
 
Er waren trouwens nog meer buren vertegenwoordigd. Zo o.a. (onder andere) buurvrouw Martine en haar mannetje. Buurvrouw Martine stond bij het uitreiken van de decolletés blijkbaar op de eerste rij, want haar balkon mag er wezen! En zij stelt dat balkon dan ook met graagte tentoon. Gelijk heeft ze! Ik zeg altijd: "Als ik er geen last van heb, dan mag het!"
 
Die man van haar (Jeroen) , dat is trouwens ook een guit van het zuiverste water. Nee, echt, daar kan ik het uitstekend mee vinden: eenvoudig, ironisch, stil, geen dikke nek, een brokke van een amateurfilosoof ook, kortom: een aangename buur waar ik graag een zekere vorm van beneveldheid mee mag bereiken.
 
Naarmate de avond vorderde en Jeroentje en ik een beetje vrolijk werden van de goedkope landwijn die ik ter beschikking had gesteld, werd de sfeer dus alsmaar uitbundiger: onze goeie ouwe Martine ging helemaal uit de bol en Jeroen en ik zagen dit alles met graagte gebeuren. Zij shakete (van het werkwoord shaken) zich de ziel uit het lijf en wij - empatisch als wij zijn - vonden dit heerlijk.
 
Onze moslimbuurman maakte zich echter zorgen en kwam bij ons zitten. Zijn vrouw en echtgenote kwam ook bij ons zitten. Zijn dochter kwam ook bij ons zitten. "En of wij het wel oké vonden dat Martine zich zo losbandig gedroeg?" Losbandig? Jeroen en ik keken elkaar aan en vroegen ons af wat het probleem eigenlijk was. Ja, Martientje shakete wel een beetje, maar ze deed niemand kwaad; Jeroen vond het niet erg, ik had er geen last van, de overige aanwezige buren ook niet en... ja... wat was het probleem dan dus eigenlijk?
 
Het gesprek evolueerde ongelukkig genoeg al over Martine naar 'Allah', naar 'De Koran' en naar hoe dat nou eigenlijk zat met het ontstaan van het leven en waarom Allah alles zo had georganiseerd zoals Hij het georganiseerd had en van die dingen. Ik bracht natuurlijk weer meheer Darwin ter sprake (mijn stokpaardje) en hoe die meheer Darwin alles haarfijn uitgelegd had en hoe eenvoudig alles uiteindelijk toch weer was... Mijn vrouw en echtgenote keek mij zorgelijk aan en fluisterde mij toe de zaak niet op de spits te drijven. "Hou je nou een beetje in, Johan Arendt," fluisterde ze, "het is nu juist zo gezellig." Jeroen zweeg en tuurde in zijn wijnglas. Maar ik was al te ver heen en was een beetje overmoedig geworden door de inwerking van de gegiste vruchten van de wijnrank: de moderne wetenschap gaf Darwin gelijk en ik mocht er niet aan dénken dat er in onze westerse scholen weer zou van uitgegaan worden dat God de mens op één dag geschapen had en dergelijk onzin meer.
 
Het gesprek verkrampte, het gesprek verzuurde en uiteindelijk verzamelde hij zijn gezin en verliet ostentatief mijn erf.
 
Uiteindelijk was de schade nog beperkt, zo bedacht ik: hij had Martientje vooralsnog niet versleten voor het vuil van de straat en het feit dat wij ons tegoed hadden gedaan aan de alcoholische wijnen had hij ons ook nog niet kwalijk genomen.
 
Maar toen hij ons tuinhek achter zich dichttrok, toen liep het toch nog hartstikke fout af, want tot eenieders ontzetting riep hij mij toe:
 
"EN JE EIGEN DOCHTER IS OOK EEN CHOER,
WANT ZE LOOPT AL CHEEL DE AVOND
MET CHAAR NAFEL BLOOT!!!"
 
Tsjah...
 
Mijn bet-over-over-over-over-over-over-overgrootvader draaide zich om in zijn graf. "Hebben wij daarvoor in heel West-Vlaanderen met eenvoudige bijlen de bomen omgehakt en de aarde omgespit met spaden om de streek hier vruchtbaar te maken en onze kinderen een betere toekomst te geven? Hebben wij daarvoor dag en nacht gewroet om vervolgens machteloos te moeten toezien hoe onze afstammelingen allerlei vreemd gespuis in ons landje uitnodigen, vreemd gespuis waar je wel moet mee in ruzie komen, omwille van allerlei vreemde ideeën die zij met zich meetorsen?"
 
Mijn bet-over-over-over-over-over-over-overgrootvader was een vuig en schofterig racist avant la lettre, wat ik U brom! Ik schaam me dood.
Lees meer...   (91 reacties)
 
 
 
 
 
Nederlanders massaal voor
fusie met Vlaanderen


Nederland volgt de politieke ontwikkelingen in België met argusogen. En dat heeft een goede reden: 77 procent van onze noorderburen zou Vlaanderen zó weer bij Nederland voegen. Opvallend: 'slechts' 61 procent denkt dat beide landen beter zouden worden van zo'n fusie. Ruim 85 procent is voor intensievere samenwerking met de Belgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat TNS Nipo in opdracht van RTL heeft uitgevoerd.

Wat na de fusie? Een op de vijf Nederlanders denkt dat Nederland en Vlaanderen na samenvoeging geleid moeten worden door het Nederlandse koningshuis. Afschaffing van beide koningshuizen is volgens 16 procent de beste optie. Ongeveer evenveel Nederlanders (17 procent) denken dat beide landen hun eigen koninklijke familie moeten behouden.

Maar onze noorderburen beseffen ook wel dat dat scenario niet helemaal realistisch is. Ongeveer 83 procent denkt dat België zelfstandig blijft voortbestaan. Ongeveer 14 procent denkt dat dit niet het geval is. Een kwart van de Nederlanders denkt dat Vlaanderen en Wallonië gescheiden moeten worden.

Aanleiding voor de enquête is de politieke impasse in België. De kabinetsformatie duurt er door onenigheid tussen Walen en Vlamingen al bijna twee maanden en uitzicht op een coalitie is er nog niet. (hln/anp)

21/08/07 18u59
 
 
En U?
Lees meer...   (231 reacties)

DE MEEST ZINLOZE FAMILIEFOTO OOIT.
 
 
Vrienden van het web,
 
Bekijk deze foto. Bekijk hem aandachtig. Toen ik hem voor het eerst zag, schoot ik in een lach... maar na enkele seconden verging mij het lachen.
 
Van vrouwen is geweten dat zij eens graag pronken met hun leuke smoeltje, of met een weelderige haardos, of met een lang, welgevormd been, of met een inkijk (decolleté) die meer laat vermoeden. Het is de aard van het beestje. Het is een natuurwet geworden, want vanaf de ontstaansgeschiedenis van de menselijke soort en doorheen de eeuwen hebben zij hun mannelijke soortgenoten moeten verleiden om aan het nageslacht te werken. Dat is hun missie op deze planeet en hun verdomde plicht. Zij kunnen er zelf niets aan doen: het zit ondertussen op hun harde schijf geprogrammeerd. En wij mannen, wij zijn geprogammeerd om daarop in te gaan en het spel mee te spelen. Het is dan weer onze verdomde plicht ons te laten verleiden en ook in te staan voor de instandhouding van de soort.
 
Om een lang verhaal kort te maken: vrouwen zijn gerechtvaardigd ijdel, vrouwen zijn van nature ijdel en als je hen die ijdelheid verbiedt, dan ontneem je hen ook meteen hun bestaansreden!
 
Bekijk toch die foto! De kinderen van die arme mensen zullen die foto vinden en dan zullen ze zeggen: "Kijk, die dame helemaal links is waarschijnlijk tante A'ishah: ik herken haar aan haar gestalte. En misschien, heel misschien, is die tweede mevrouw van rechts wel onze mama Thurayya..."
 
Ja, U mag eventjes lachen, Vrienden van het web, maar dan moet U meteen bedenken dat grapjes hier waarschijnlijk niet op hun plaats zijn en dat het eigenlijk niet om te lachen is.
Lees meer...   (57 reacties)

Voor alle mensen
die geloven in reïncarnatie:
 
 
Ik heb in een vorig leven in Egypte geleefd,
gezien mijn fascinatie voor de piramides.
 
Ik leefde ooit in het Griekenland van de stadstaten,
gezien mijn voorliefde voor het antieke Griekenland.
 
Ik heb in een vorig leven ook in Japan geleefd,
gezien mijn voorliefde voor de samoerai en de doodsverachting waarmede zij hun heer dienden.
 
Ik was in een vorig leven aangesloten bij het rebellenleger van de zuidelijke staten ten tijde van de burgeroorlog in Amerika,
gezien het feit dat die melodietjes die de soldaten speelden en floten zo'n indruk op mij maken en gezien het feit dat ik Engels spreek met een Amerikaans accent.
Vermoedelijk was ik toen slaaf (ben dol op blues) óf woonde ik als blanke in de Mississippi Delta (ben dol op Cajun-muziek).
 
Ik was in een vorig leven een bewoner van Schotland,
gezien ik op onbegrijpelijke wijze hou van doedelzakmuziek.
 
Ik was in een vorig leven Ier,
gezien ik helemaal weg ben van Ierse folk.
 
Waarschijnlijk en gezien het grote bevolkingsaantal, ben ik in een vorig leven ooit nog gesignaleerd in China, doch daar kan ik mij niets meer van herinneren en ik hoop van U hetzelfde.
 
Ik ben in een vorig leven hoogstwaarschijnlijk ook ooit nog eens een meisje geweest,
gezien mijn grote affiniteit met dames van het vrouwelijk geslacht, doch dit geheel terzijde.
 
Met Zuid-Amerika heb ik geen enkele band, noch met Afrika, trouwens.
 
 
In welke periode en in welk werelddeel hebt Ú,
in een vorig leven,
ooit nog geleefd?
 
(gesteld dat U in die reïncarnatie-onzin gelooft...)
 
 
Heimwee
 
De tijden zijn zwart.
wij zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren.
in een mantel gehuld, door een
engel op weerlichten doortocht verloren
en door het onuitroeibaar heimwee vervuld
den Koning te zien voor Wien ik had willen strijden,
schrijd ik naar den Dood
en die een krijgsman had willen zijn
in de harstochtelijkste aller tijden,
moet nu in late verwilderde woorden gewagen
van eeuwen, die versomberden tot verhalen
– duister en vurig – van Kruistochten
en Kathedralen. –
 
Hendrik Marsman
(1899 - 1940)
Lees meer...   (80 reacties)
Click to view image details                                           Click to view image details
 
 
Genesis 11
 
1 De gehele aarde nu had nog steeds één taal en één woordenschat. 2 Voorts geschiedde het dat zij, toen zij oostwaarts trokken, ten slotte een valleivlakte ontdekten in het land Sinear, en daar gingen zij wonen. 3 Toen zeiden zij tot elkander: "Komaan! Laten wij bakstenen maken en ze door verhitting bakken." Zo diende baksteen hun tot [bouw]steen, maar asfalt diende hun tot mortel.
 4 Nu zeiden zij: "Komaan! Laten wij een stad voor ons bouwen en ook een toren waarvan de top tot in de hemel reikt, en laten wij ons een beroemde naam maken, opdat wij niet over de gehele oppervlakte der aarde worden verspreid en verstrooid."
 5 Toen daalde Jehovah neer om de stad en de toren die de mensenzonen hadden gebouwd, te zien. 6 Daarna zeide Jehovah: "Ziet! Zij zijn één volk en er is één taal voor hen allen, en dit beginnen zij te doen. Wel, nu zal niets van wat zij wellicht van plan zijn te doen, onbereikbaar voor hen zijn. 7 Kom dan! Laten wij afdalen en daar hun taal verwarren, opdat zij niet naar elkanders taal luisteren." 8 Bijgevolg verstrooide Jehovah hen vandaar over de gehele oppervlakte der aarde, en geleidelijk staakten zij de bouw van de stad." 9 Daarom werd haar naam Babel genoemd, omdat Jehovah daar de taal van de gehele aarde had verward, en vandaar had Jehovah hen over de gehele oppervlakte der aarde verstrooid.

Zo, Beste Lezer, daar hebt u waarschijnlijk wel niet van terug.

Overigens nog een leuke dag toegewenst.

Drs. Johan Arend Happollati

Lees meer...   (24 reacties)
Vrienden van het web,
 
Een van de factoren van de populariteit van een blog is volgens mij diversiteit:
 
- een hartverscheurend verhaal
- gesukkel met de weblog
- een pijnlijke bekentenis
- baarlijke nonsens
- het beroeren van de gevoelige snaar
 
In het kader van die diversiteit is het nu eens tijd voor een iets brutalere zet.
 
Binnenkort verschijnt hier een post waarin een bijbeltekst centraal staat. Ikzelf voeg niets aan die bijbeltekst toe. Ik heb er enkel twee stoute foto's bovengeplakt.
 
Ik hoop dat de gelovige mensen onder u mij dit niet kwalijk nemen: het blijft een grapje. Hoe dat daar miljoenen jaren allemaal in z'n werk gegaan is in Babylon weet ik ook niet zo goed.
 
Wordt vervolgd.
Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl