Drs. Johan Arendt Happolati
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Beginselverklaring:
 Eindelijk schrijf ik je weer, omdat er grote dingen staan te gebeuren en wel door toedoen van mijnheer Van Schoonbeke. (Openingszin uit de roman 'Kaas' van Willem Elsschot, 1933)
 
stijlvol
met liefde voor de taal
grappig
voor elck wat wils
plagen mag, judassen niet
 geen gedonderjaag met andermans lief
QUALITY PRODUCT
 
MADE IN
BRUGGE
FLANDERS
 

Medebloggers:
 
(NL) Aargh
(S)   Baasbraal
(NL) Babbel
(NL) Dawolf
(NL) Djust
(NL) Eefs log
(NL) Fredzijn U 19.02.09
(NL) Givamo
(B)   Ils
(B)   Irimi
(B)   Ivo Victoria
(NL) Jenni 
(B)   Junegirl
(NL) Margot
(NL) Miss Punt 
(NL) Muisgrijs U 04.01.08
(NL) Soyrosa
(B)   Tante Annie
(NL) T!EN
(B)   Weegbreker
(B)   Wizzewasjes
 
 
Over ons Nederlands:
 
 
(*)       Aanraders
  Nú lezen! Allen daarheen!
  (Nieuw, dus...)
Ik heb daar geen toestemming voor gegeven!
Spin toegerust met 8 (ACHT) poten.
 
IK HEB DAAR GEEN TOESTEMMING VOOR GEGEVEN!
 
 
 
Onlangs gelezen in de krant:
 
"Wist je dat...
er meer beestjes op je huid wonen dan mensen op aarde?"
 
Hoezo? Ik heb daar geen toestemming voor gegeven! Dit bericht verwondert en verontrust mij.  En ik vraag mij trouwens af of de Here God, onze Heiland en Verlosser, dat nog allemaal kan bijhouden. Zo'n klein beest heeft toch ook recht op bijstand en vertroosting, anders had God ze maar niet op de aarde moeten nedergezet hebben. 
En als ik dan - ik zeg maar wat - mijn handen was, dan richten ongetwijfeld enkele miljoenen microobjes een schietgebedje hemelwaarts en dan kun je volgens mij niet meer spreken van een persoonsgebonden, klantvriendelijk antwoord van de Almachtige. Mede ook omdat ik mij zo voorstel dat er op datzelfde ogenblik ergens anders op aarde ook nog wel een medemens zijn handen zal wassen. De slachtoffers die daarbij dus elke seconde over de gehele planeet vallen, zou ik niet te eten willen geven!
 
Nu zit ik ook met het probleem dat ik al die beesten die onderdak hebben gevonden op mijn lichaam helemaal niet kan zien. Ik kan er dus niets aan doen dat, als ik ergens aan een huisdeur aanbel, er dan op het topje van mijn wijsvinger enkele duizenden slachtoffers vallen.
 
Anders is het gesteld met onze wat grotere, kleine opdondertjes, als daar zijn: de vlieg, de spin, de mier, de pissebed, de aardworm e.d. (en dergelijke). Deze kan ik namelijk wél opmerken en ik doe dan ook werkelijk altoos mijn uiterste best om hen te ontzien. Zo stap ik altijd netjes over een mier heen als ik er een op mijn pad ontwaar. Die beesten komen immers uit een piepklein eitje, moeten vervolgens op zoek naar voedsel dat klein genoeg is om in hun bekje te stoppen en als dit dan na enkele maanden, met veel gezoek en getob en gevaar voor eigen leven, gelukt is, dan pas kunnen we spreken van een volwassen mier. Dat ik die dan met een achteloos gebaar voetsgewijs zou verpletteren, zeker? Vergeet het!
 
Nu dringen deze dieren soms mijn woning binnen. Dit mag niet. Dit mag niet, mede omdat mijn vrouw en echtgenote duizend angsten uitstaat wanneer zij oog in oog komt te staan met vliegende, kruipende en/of gravende dieren. Haar (en mijn) standpunt is dan ook: ze hoeven niet dood, maar ze moeten wel buiten spelen.
                                                                                
 
Op mij rust dan dus de aangename taak om onze vrienden naar de tuin te begeleiden. Men gaat daarbij best als volgt tewerk. Laten wij een spin als voorbeeld nemen. Men neme een doorzichtig recipiënt (bierglas, plastic bekertje, afgedankte snoepdoos). Men plaatse de recipiënt over het kruipdier (bij een vlieg op de binnenkant van het raam zal dit dus horizontaal moeten gebeuren). De spin (of het insect) bevindt zich nu onder de recipiënt. Men schuive vervolgens een papiertje (A4-formaat) ónder de recipiënt, er zorg voor dragende dat men de pootjes van het dier niet verwondt, dan wel verplettert. Het is dus de bedoeling dat het beest óp het papiertje stapt. De spin (of de vlieg) zit nu gevangen tussen papier en glas en kan vervolgens zonder problemen in de tuin uitgezet worden.
 
Ik weet ook wel dat ik hen dan soms in barre omstandigheden achterlaat en wens hen dan ook steevast het allerbeste toe, alhoewel ik besef dat zij de mensentaal - enkele uitzonderingen niet te na gesproken - niet machtig zijn.
 
Ik had dit logje beter niet getypt: had ik weer enkele levens gespaard. Zo is het altijd wat.
 
Een mens maakt wat mede in zijn leven.
 

Pissebed (diverse poten)

 

Reacties

Maartje op 12-12-2006 01:34
Ik voelde dat ik nooit alleen zou zijn.
Somtijds voelde ik mij als de dood.
Deze dubbelzijdige gemoedstoestand valt heden op zijn plaats.
* krabt hoofd (armen, benen, rug... ik hoop dat dit gauw stopt)*
Verscheurd, bij de gedachte zowel navelstreng als ontzieler te zijn.
Opgelucht, dat we samen vast sterk staan. Bacteriën, gisten, parasieten en ik.
 
Uw schrijfsel leest zeer aangenaam.
Zelfs nadat u er krioelende beestjes tussen heeft geplaatst.
De eerste foto had wat mij betreft ietwat kleiner (gedelete) gemogen.
Fijn te vernemen dat u en uw echtgenote wezentjes klein maar fijn netjes en vooral levend naar buiten begeleiden.
Mensen naar mijn hart.
babbelegoegje op 12-12-2006 04:49
Geachte heer Hapolati,
 
Daar het inmiddels alweer laat is geworden, geef ik u hier allereerst maar even snel een goede tip en zal ik me morgen verder over het probleem buigen. Mijn tip voor het vangen van een grote spin, als je hem ook griezelig vind in een glaasje, is de volgende. Je neemt een heeele grote emmer enzet deze onder de spin. Je neemt een hele lange stok en duwt daarmee de spin naar beneden. Die valt in de grote emmer. Nu loop je met die emmer naar buiten. Onder het lopen wiebel je de emmer snel heen en weer anders kruipt de spin onderwijl naar boven en door flink te wiebelen valt hij na een klein stukje tegen de gladde wand weer terug op de bodem. Jedropt de emmer ergens in de tuin en rent snel weg. De volgende dag kun je voorzichtig kijken of de spin nog ergens in de buurt zit, zoniet, dan kun je de emmer weer mee naar binnen nemen. Met hartelijke groeten, vrouw Babbel.
 
fredsnijders op 12-12-2006 05:26
dat onzichtbare lijfwereldje .....gewoon negeren! hadden we met de 3de wereld ook moeten doen; nu vechten 1000den "verlossers" elkaar de hut uit
en vallen er meer slachtoffers dan nodig is!
Mamacarla op 12-12-2006 09:12
Het siert u drs, dat u rekening houdt zelfs met de allerkleinste beestjes. Ik heb er bewondering voor, maar ik ga zelf vaak minder doordacht te werk (met alle gevolgen van dien).
mariannekke op 12-12-2006 09:26
Goedemorgen drs,
 
Naast al het leed te lijf, mag ik dan, omdat we nu toch massaal levens aan het vernietigen zijn, u wijzen op het feit dat wij in de nachtelijke uren ook complete veldslagen voeren met de in onze bed neergestreken troepen huismijt e.d.?
Op ieder plekje in ons huis zijn deze ongenode gasten te vinden. Mede daarom zeg ik, gewoon handen blijven wassen, het liefst een keer extra! Ze zijn er met teveel, en nemen de wereld over! Moeten wij dit toestaan?
 
Groetjes, Mariannekke
Urbain Alpain op 12-12-2006 10:01
Ben ik dan de enige die de diertjes in kwestie niet alleen in huidkaart brengt, maar ze tevens stuk voor stuk een naam geef?Zo heb ik gisteren Cindy, Agnes, Romain, Monique, Jeffrey, Suzanne, Kenzy, Ignace, Leopold, Frieda, Francky, Els, Guido, Arsène, Mon, Grietje, enzovoort enzoverder... naar mijn pols verwezen alvorens mijn handen te wassen. U moetgewoon een reglement van interne orde in het leven roepen, heer Hippoliet, dan voorkomt u moord en doodslag.
 
Heel aardige log. Maar dierondkruipende miervond ik danig enerverend dat ik afgelopen nacht mijnflatscreen aan brokken heb gemept tijdens het lezen van uw log. Mijn lezing dus pas deze morgen (na aanschaf van een nieuw scherm) kunnen vervolledigen. Vandaar ook mijn late reactie. Wat ik u vragen wou, Drs., de papieren voor de verzekering, stuur ik die meteen naar uw verzekeraar of regelt u deze zaak liever in de minne?
drs op 12-12-2006 10:22
@ Vrouwe Maartje
Ik stel vast dat spinachtigen niet uw sympathie wegdragen, getuige het feit
dat u voorstelt de foto van onze vriend te verwijderen. Mag ik u echter
wijzen op de artistieke kwaliteiten van de photographische opname? De
helderheid van de foto grijpt elk rechtgeaard dierenliefhebber voorzeker
meteen bij de keel.
@ Vrouwe Babbel
Dank voor uw didactische bijdrage. Het zal u verbazen te vernemen
dat mijn vrouw en echtgenote de door u beschreven techniek sinds jaar
en dag toepast. Wij hebben deze techniek zelfs een naam gegeven:
'De truuk met de seule (*)'. Ook het wiebelen met de emmer wordt door
ons met grote overtuiging en ware doodsverachting toegepast.
@ Heer Fred
Uw internationale benadering van het probleem verrrast en verheugt ons.
U geeft een geheel nieuwe dimensie aan het probleem.
@ Vrouwe Mamacarla
Gelieve de hier uitgestalde technieken indachtig te zijn, vooraleer u nog
eens een spin of insect doodklopt. Voor muggen wordt echter een uitzon-
dering toegestaan: muggen moeten dood en wel onmiddellijk, desal-
niettemin pijnloosindien mogelijk (flink doormeppen).
@ Vrouwe Marianneke
Ik had hier eerst een foto van een door u beschreven bedwants geplaatst,
doch bij nader inzien bespaar ik de lezer de aanblik van dit ondeugend
diertje. U vergeeft mij bovendien mijn pessimisme, Vrouwe Marianneke,
doch ik vrees dat - gezien de opwarming van de aarde - er langer insecten
e.d. (en dergelijke)dan mensen zullen zijn...
 
(*) seule: West-Vlaams voor emmer.
drs op 12-12-2006 10:36
Heer Alpain,
 
Uw aanpak van het probleem is voor mij onwerkbaar, omdat ik immers ook nog huishoudelijke taken te vervullen heb. Zo was ik deze morgen te laat opgestaan, zodat ik in allerijl nog de vuilbak moest buitenzetten. Ik had geen tijd meer om al mijnbewoners op tijd te waarschuwen voor dit gevaarlijk manoeuvre.
 
De door u aangehaalde mier is eigenlijk een spin. Ik geef toe dat zij ons in de maling probeert te nemen door zich bliksemsnel over het scherm te bewegen.
 
Ik stel inderdaad voor dat wij die zaak van het onfortuinlijke scherm bespreken in de afspanning l' Estaminet in de omgeving van de Botanische Tuin.
 
Overigens heb ik u verder geen nieuws of verse leugens te melden.
 
Drs. Johan Arendt Happolati
Urbain Alpain op 12-12-2006 13:40
Waarde heer Hippoliet, ik stel voor om L'Estaminet te ruilen voor MOJO alwaar wij, tijdens een stukje haas van het everzwijn en een fles Medoc van een goed jaar, ongetwijfeld tot financieel interessantere voorwaarden zullen komen. Mag ik er u in deze op wijzen dat ik in aanwezigheid van mijn advocaat altijd geheel in kostuum verschijn. Waarbij vooral mijn gouden dasspeld, mijn minirok enmijn nylon kousen met opdruksteeds weer voor schokkende effecten zorgen.
drs op 12-12-2006 13:58
Uw minirokje heb ik reeds mogen aanschouwen, Heer Alpain, waarvoor dank, trouwens. Ik ben echter zeer benieuwd naar uw nylonkousen met opdruk.
litje op 13-12-2006 11:43
Ik weet dat ik hier niks in de pap te brokken heb, maar dit soort logjes zijn niet echt mijn ding, alles wat meer dan twee poten heeft vind ik vies en moet er bij mij ook, spijtiggenoeg aan geloven, men zegt dat alleen de zwangere vrouwtjesmuggen steken, maar wie denk je dat die vrouwtjes zwanger maakte??
 
Ik had ook niet echt een spin gezien in dat irritante beest op jouw scherm, Johan .
Probeer maar eensachtpoten te tellen, bij die rondspringende spin
 
 
Mag ik je aanraden, je fototoestel mee te nemen voor de tête-à-tête met onzen Urbain en kun je mij dan een foto laten geworden? Ik heb namelijk nog niet het voorrecht gehad hem te mogen aanschouwen in al zijn charmante glorie .
habadroomt op 24-02-2007 19:46
Tot mijn blijdschap zie ik dat u ook tot de dierenliefhebbers behoort heer Happolati. Ik begeleid ook zoveel mogelijk insekten naar buiten toe Tot mijn grote spijt kan ik ze niet allen redden, aangezien mijn zwarte poezenvolk er meestal een lekker tussendoortje in ziet. Mijn ene kat gaat rustig zitten en wacht tot er een vlieg passeert, om die dan met een razendsnelle actie der voorpoten uit de lucht te graaien en smakelijk te verorberen.
Mijn andere kat is echt een liefhebber van spinnen als snackvoor het avondeten.
Over de bewoners van mijn lijf heb ik geen zeggenschap, dus ik probeer die zoveel mogelijk te vergeten.
Muggen echter mep ik met groot fanatisme, de laatste jaren weinig meer kunnen doen, aangezien mijnhuis voorzien is van horren.
kashbah op 20-05-2008 08:00
Grinnik....
had ik dát nu maar eerder gelezen!!!
boudewijnweb op 12-02-2010 16:18
Haha, ik moet heter volledig eens zijn ... heel frappant dat wij heel vaak interesses delen.
U hebt er overigens wel weer een subliem verhaal van weten te maken!
 
Gr. Boudewijn
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl