Drs. Johan Arendt Happolati
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Beginselverklaring:
 Eindelijk schrijf ik je weer, omdat er grote dingen staan te gebeuren en wel door toedoen van mijnheer Van Schoonbeke. (Openingszin uit de roman 'Kaas' van Willem Elsschot, 1933)
 
stijlvol
met liefde voor de taal
grappig
voor elck wat wils
plagen mag, judassen niet
 geen gedonderjaag met andermans lief
QUALITY PRODUCT
 
MADE IN
BRUGGE
FLANDERS
 

Medebloggers:
 
(NL) Aargh
(S)   Baasbraal
(NL) Babbel
(NL) Dawolf
(NL) Djust
(NL) Eefs log
(NL) Fredzijn U 19.02.09
(NL) Givamo
(B)   Ils
(B)   Irimi
(B)   Ivo Victoria
(NL) Jenni 
(B)   Junegirl
(NL) Margot
(NL) Miss Punt 
(NL) Muisgrijs U 04.01.08
(NL) Soyrosa
(B)   Tante Annie
(NL) T!EN
(B)   Weegbreker
(B)   Wizzewasjes
 
 
Over ons Nederlands:
 
 
(*)       Aanraders
  Nú lezen! Allen daarheen!
  (Nieuw, dus...)
De Taalstrijd / De Frontlijn...
DE FRONTLIJN
 
 
Medebloggers,
 
Het Nederlandse taalgebiedje stelt niet zoveel voor. Er zijn ocharme maar zo'n 23 miljoen mensen die zich wereldwijd van het Nederlands bedienen. Het is een kleine taal; het is weliswaar een schattige taal, maar je bent er niks mee in het buitenland. Buitenlanders leren dan ook geen Nederlands, je zou wel gek moeten wezen.
 
Nee, als je je verstaanbaar wil maken in het buitenland, dan moet je Frans leren. Of Engels. En als je als moedertaal het Frans of het Engels hebt meegekregen, nou dan leer je helemaal niks: Marokkanen, Denen, Mexicanen en Kongolezen, ze moeten maar zien dat ze Frans of Engels begrijpen. Zo is dat!
 
Van zo'n grote, invloedrijke taal gaat natuurlijk ook een zekere druk uit. Het is als een sterke lamp die het kaarsvlammetje enkele meters verder nutteloos doet lijken. U ziet: ik verraad hier nu al een beetje de teneur van dit stukje...
 
Nederlanders beseffen dit misschien niet altijd, maar bezuiden hun landsgrens wordt al decennialang een oorlog uitgevochten. Een oorlog tussen twee talen. En die oorlog wordt gewonnen door het Frans. Het imperialistische Frans schuift langzamerhand op naar het noorden. Is het de schuld van de Franstaligen? Eigenlijk niet. Het is de schuld van die sterke taal. En van die vreemde constructie die België heet.
 
Het is namelijk zo dat bij de oprichting van België de Vlaamse mensen een beetje tweederangsburgers waren: ondergeschikten, lijfeigenen, plebs, boeren...  De Franstaligen hadden het voor het zeggen; zij beschikten over de intellectuelen, de machtshebbers en de industriëlen. Vlaanderen was afhankelijk van Wallonië. Vele Vlaamse mensen gingen in Wallonië in de industrie werken en ondervonden er dagelijks het belang en de uitstraling van het Frans.
 
In de eerste wereldoorlog kregen onze Vlaamse soldaten hun bevelen in het Frans: de meerderheid van de officieren was immers Franstalig en de Vlamingen, het kanonnenvoer, die moesten maar zien dat ze begrepen wat er bedoeld werd. De bevelen werden dus in het Frans gegeven en die officieren voegden er dan aan toe: "Et pour les Flamands la même chose!" Dat zinnetje wordt hier trouwens nog dikwijls spottend herhaald als Vlamingen een Franse tekst onder ogen krijgen.
 
Onze Vlaamse kindertjes studeerden dus flink op de taal van Molière, want wie Frans sprak, die had overal een voetje voor. Ja, onze kindertjes leerden vlijtig Frans, maar de Waalse kindertjes, die zaten in de les Nederlands een beetje te suffen.
 
En daar kwamen ongelukken van...
  
Stel, U woont in Vlaanderen, in het dorpje A*, zeg maar. Dichtbij de Waalse grens. Op zekere dag komt er een Waals gezin naast het uwe wonen. "Papa, de nieuwe buren zijn gearriveerd en ze spreken Frans; ik heb al een gesprekje gevoerd met hun dochtertje." Je kinderen vinden dit leuk, ze vinden dit exotisch. Uw vrouw haast zich om ook een babbeltje te gaan slaan met de buurvrouw, want zij heeft op school ook een mondje Frans geleerd en wil nu uitpakken met haar weliswaar beperkte kennis. Die nieuwe buren, die spreken dus geen gebenedijd woord Nederlands. Zij vinden het trouwens maar normaal dat die Vlaamse mensen Frans tegen hen spreken, want wie spreekt er nu in godsnaam Nederlands tegen vreemde mensen?!? Nederlands, dat begrijpt toch geen mens? Zo'n flauw taaltje...
 
De Franstalige buren gaan naar de bakker. Zij weten niet eens wat het Nederlandse woordje is voor 'un pain', dus bestellen zij maar 'un pain'. De bakker begrijpt dat wel. Hij begrijpt ook dat hij er wellicht nieuwe klanten bij heeft en overhandigt dan ook met graagte 'un pain'. Er wordt betaald en ontvangen. Leuk, denkt die Franstalige mama: de bakker begrijpt ook Frans. De wijkinspecteur komt langs om hen in te schrijven in hun nieuwe woning. En om alles vlot en vooral vlug te laten verlopen, spreekt hij de nieuwe mensen ook maar aan in het Frans, want het moet een beetje vooruit gaan: hij heeft nog veel werk. Op het gemeentehuis worden zij ook al in het Frans tewoord gestaan, want die ambtenaar van de burgerlijke stand, dat is een man van de wereld en die kent zijn talen.
 
En zo beweegt dat Franstalige gezinnetje zich ongestoord in het Frans doorheen de Vlaamse maatschappij. Waarom zouden ze ook Nederlands leren? Nederlands is trouwens een hartstikke moeilijke taal, wisten jullie dat?
 
"Eigenlijk best wel leuke en vriendelijke mensen, die Vlamingen!": aldus maken die Franstalige luitjes reclame bij hun vrienden in Wallonië. En in Vlaanderen is geld te verdienen en het is er goed wonen. Een jaar later verschijnt er nog Franstalig gezinnetje in de straat. En zes maanden later nog eentje. En geen van allen die Nederlands leert. Hoeft ook niet: iedereen spreekt toch Frans. Langzamerhand begint heel de straat te verfransen. En de volgende straat ook. Én de winkels. Er worden Franstalige gemeenteraadsleden gekozen en plots... ja plots zijn ze met zovelen dat ze met z'n allen een Franstalige burgemeester kiezen. En spreken we nu zo langzamerhand van een Vlaamse gemeente of van een Waalse gemeente?
 
Een beetje noordelijker ligt het mooie dorpje D*. Volledig Nederlandstalig. We zijn ondertussen een generatie verder. De zoon van die Franstalige mensen uit het vorige hoofdstuk gaat met zijn gezin in D* wonen. Nu zijn de verhoudingen tussen Vlamingen en Walen ondertussen wel een beetje verzuurd, want die verrekte taalgrens schuift alsmaar op naar het Noorden! De Vlamingen - en vooral de Vlamingen die nooit echt goed Frans hebben kunnen leren - vinden dit vervelend. Zij moeten ondervinden dat zij op het gemeentehuis van hun eigenste dorp in het Frans worden aangesproken! Er ontstaat dus een weerstand tegen het Frans. De Frantalige inwijkelingen worden met een scheef oog bekeken. De Franstaligen: dat is de vijand. De Vlamingen zijn racisten geworden: ze zijn hun eigen Franstalige landgenoten gaan haten.
 
In Nederland kent men dat probleem niet. Daar spreekt men geen Frans. Dus als daar zo'n Franse mijnheer in de bakkerij 'un pain' komt bestellen, kijken alle klanten in de winkel elkaar aan van 'Wat heb ik nou aan m'n fiets hangen? Wat zegt ie nou? Un pain??? Nooit van gehoord." Dus moet die Franse mijnheer wel met handen en voeten proberen uit te leggen wat zijn bedoeling is. En reken maar dat hij dan de volgende keer weet dat 'un pain' in het Nederlands 'een brood' is. Dat woordje heeft hij immers nodig om de volgende keer niet weer een kwartier te staan onderhandelen. En als men maar hardnekkig genoeg Nederlands tegen hem blijft praten, nou dan leert hij het vanzelf wel.
 
Nu hadden wij Vlamingen hier in België een geniaal plan. Wij zouden een dikke, horizontale streep dwars doorheen België trekken en boven die streep zouden wij dan Nederlands spreken, Nederlands, Nederlands en nog eens Nederlands. En onder die streep mochten ze spreken wat ze wilden.
 
Dat was de theorie.
 
In de praktijk is het aan het mislukken.
 
Wij Vlamingen zitten in België met een probleem.
 
Here God, Heiland, Verlosser, blijf bij ons, want het wordt avond en de nacht valt.
 
Drs. Johan Arendt Happolati
 
*Ziet de toekomst somber in en tuurt met een verrekijker vanop de Brugse Halletoren angstig naar het zuiden*
 
P.S. Van grote wetenschappelijke of historische waarde is dit stukje niet. Het is enkel een hoogstpersoonlijke en eenvoudige visie op een ingewikkeld probleem.

Reacties

Pagina12
habadroomt op 13-10-2008 08:06
Vrouwe Babbel ik meen me te mogen herinneren dat er verschilende zogenoemde dialecten tot taal zijn verheven
 
Citaat wikepedia : "Het Sallands wordt door Ethnologue als aparte taal gezien en heeft de ISO 639-3-code sdz."
En zo zijn er meer die de laatste tijd tot taal zijn verheven.
 
Ik heb nooit begrepen waarom het Fries zo'n aparte status verdient kunt u mij dat nu eens precies uitleggen??
 
 
 
 
drs op 13-10-2008 08:11
Ja, Vrouwtje Babbel,
Dat heb ik eigenlijk ook nooit begrepen... Waarom het Fries wel en het West-Vlaams niet???
Uw Drs.
habadroomt op 13-10-2008 09:14
Drs volgens mij is het West-Vlaams zeer zeker een taal
drs op 13-10-2008 09:27
Vrouwtje Habba:
Uw Drs.
Petronella :-) op 13-10-2008 16:36
Op mijn werk komen ook Friese gasten. Ik moet zeggen dat ze zich over het algemeen juist niet aanpassen, maar hun friese taal juist uitbundig rondstrooien.
fatladysings op 13-10-2008 16:56
En zo hoort dat ook.
------------------------------------------------------------------------------------------

Op basis van het Kleifries en Woudfries is het Standaardfries ontwikkeld, dat als onderwijs- en bestuurstaal in Friesland wordt gebruikt. De spellingsregels voor dit Standaardfries zijn verschillende keren hervormd, voor het laatst met de afkondiging van de Steatestavering (Statenspelling) door de Friese Provinciale Staten in 1980.

Nederland erkent het Fries als autochtone minderheidstaal. Als zodanig geniet de taal bescherming onder het Europees handvest voor regionale en minderheidstalen. Friese taal- en letterkunde is in Friesland een keuzevak waarin examen kan worden gedaan op het havo en vwo. Verder zijn er studierichtingen Fries aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Bijvakken Fries worden door vele universiteiten in Europa aangeboden.

 

Dialecten

Het Fries is onder te verdelen in de volgende dialecten:

  1. Noordhoeks (het gebied ten noorden van Dokkum - de Noordhoek)
  2. Kleifries (in de Kleistreek)
  3. Woudfries (in de Friese Wouden)
  4. Zuidwesthoeks (in de Zuidwesthoek)
  5. Hindeloopers (in Hindeloopen)
  6. Aasters en Westers (op resp. Oost- en West-Terschelling)
  7. Schiermonnikoogs of Eilanders (op Schiermonnikoog)
Van Wikipedia......
 

Het West-Vlaams (ook wel kortweg "Vlaams") is een Indo-Europese taal, meer bepaald een Germaanse. Samen met Afrikaans en Zeeuws is het van alle talen die er zijn, het meest verwant met het Nederlands. De taal wordt door velen als een dialect gezien, hoewel het sterker van het Algemeen Nederlands verschilt dan het Afrikaans dat wel een apart statuut heeft. Veel klanken en woorden refereren nog duidelijk naar het Middel-Nederlands.

Het West-Vlaams heeft zijn grootste sprekersgemeenschap in België (logischerwijs in de provincie West-Vlaanderen), maar de taal wordt ook nog gesproken in Nederland en Frankrijk.

Het West-Vlaams zou ook Keltische invloeden hebben. Dit wordt geïllustreerd, bijvoorbeeld, door het gebruik van het werkwoord komen, in plaats van "worden". Voorbeeld: Ik kwam wakker (West-Vlaams) in de plaats van "ik werd wakker" (Nederlands). Eenzelfde gebruik vinden we namelijk terug in de Keltische talenfamilie, voornamelijk in de P-Keltische talen, waartoe de Gallische en Britse talen behoren (niet het Engels).
Er is ook een
West-vlaamse Wikipedia in opbouw.
 
---------------------------------------------------------------------------
Dat laatste dan weer wel!!!!
Maar wij als Friezen hadden dat allang......
 
 
Wolkom by de Fryske Wikipedy!. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken.

Eltsenien is frij om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen, dêrom jout de wikipedy gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 9.344 siden

Sorry voor het blauw, niet zo heel goed te lezen he?
 
In tut fan de fat lady. ( it fette frommis) ( dat lijkt jandorie wel een titel van een Suske en Wiske boek.....)
drs op 13-10-2008 17:21
De Friezen laten van zich horen... Zij zijn blijkbaar erg trots op hun taal.
habadroomt op 13-10-2008 17:21
Lady bij deze een tut retour, ik hou van u, u hebt duidelijk gemaakt dat het West-Vlaams en het Zeeuws dus ook gewone talen zijn, kijk Zeeuwen en Vlamingen zijn meestal mensen die zeer gezeggelijk kunnen zijn (tot op bepaalde hoogte en dan vlammen zij op een niet te missen wijze op) Bij ons is er een minderwaardigheidsgevoel opgedrongen, al hebben de Vlamingen een zeer rijk verleden evenals de Zeeuwen.
U hebt nu duidelijk gemaakt dat wij geen dialecten spreken maar een Indo-Europese taal , ik ben u dankbaar voor uw onderzoek in deze.
fatladysings op 13-10-2008 17:40
Ja, wij zijn een trots volk, dat moge duidelijk zijn. Maar wij houden van de Belgen, late ook dat duidelijk zijn.
Niks gezelliger dan Belgen al dansend met de Friezen, ik spreek uit ervaring!
Wil/Rdam op 13-10-2008 23:52
U mag ook trots zijn, Drs, Op Uw taal!!!.. ook al zitten er zeer vreemde uitdrukkingen in. Maar met een beetje uitleg over en weer, lukt het best! Ik begrijp eerlijk gezegd meer van het Vlaams dan van het Fries, Nu het Rotterdams nog .
babbelegoegje op 14-10-2008 01:35
Voor mij zijn de provinciale dialecten geen taal, Haba. Taal heeft ook met de geschiedenis te maken. Nu heb ik vroeger op school nooit zo opgelet bij de geschiedenislessen, want jaartallen interesseerden mij destijds niet zo en er waren leukere dingen te bedenken. maar ik heb het nieuwe programma zondagavond ,op ned.2, het ontstaan van Nederland, ook gezien. Heel interessant, jammer dat hij er nog even bij vertelde, dat de friezen van nu de friezen van toen niet meer zijn. Maar ik kijk uit naar de volgende delen en leerzaam is het zeker.
Ik heb het vlaams altijd wel als taal gezien, maar de vlamingen noemen het  zelf altijd nederlands, abn zelfs. Ik vind het vlaams heel mooi, vooral zoals u hr.drsje, en hr. Urbain, deze bezigen. En het gebied van de Angelen, maar met name de Saksen, Friezen en juten strekte zich  uit tot in Vlaanderen. De Angelen staken, met enkele saksen, friezen en juten het kanaal over naar Engeland. Zo en dat was enkele eeuwen na christus.
Maar dieper willen we er hier maar niet in graven, of wel hr.drsje. Helaas heb ik de geschiedenis van Belgié nog niet zo uitgeplozen.
En nu nog even een klein stukje OUD FRIES uit het jaar 1252:

Thet thredde bod: fira thene sunnandei en there helche degan.
(Het derde gebod: gij zult de zondag vieren en de heilige dagen)
 

habadroomt op 14-10-2008 07:25
Stijfkoppig blijven de Friezen toch altijd
Junegirl op 14-10-2008 15:38
Heer Drs
 
Ik dacht dat je ging reageren op m'n logje.
Je kent m'n adres hé.
 
 
Vele groetjes
uw kind en dochter
Junegirl
Junegirl op 14-10-2008 15:44
Beste Webloggers
 
Ik persoonlijk vind Duits een aggressieve taal.
Het West - Vlaams én het Spaans daarentegen,...
Daar ben ik grote voorstander van.
 
 
met vele lieve taalgroetjes
Junegirl
drs op 14-10-2008 16:11
Beste, allerliefste Junegirl,
 
Ik zal mijn vergetelheid nu onmiddellijk goed maken en reageren op uw logje.
 
Was getekend,
 
Drs. Johan Arendt Happolati
(uw pa en vader)
Evy op 14-10-2008 20:25
Drs.,
U schrijft, onder andere:'De Franstaligen: dat is de vijand. De Vlamingen zijn racisten geworden: ze zijn hun eigen Franstalige landgenoten gaan haten.'


Ik, samen met vele anderen,ben het niet met u eens.


Janice Laureyssens op 15-10-2008 14:05
Natuurlijk klopt dat niet. Wij haten de Walen niet. Wij hebben enkel een hekel aan de Franstalige bourgeoisie die zich in en nu ook rond Brussel hebben gevestigd en altijd maar meer Vlaamse grond inpalmen om uiteindelijk de Vlamngen te verjagen uit hun eigen gemeenten omdat alles er verfranst wordt. Als er veel Franstaligen in een Vlaamse gemeente komen wonen, dan bestaat het gemeentebestuur uiteindelijk ook enkel uit Franstaligen en die zorgen goed voor zichzelf.
Alles, ook het onderwijs e.d. bestaat dan enkel nog in het Frans en de Vlaamse kinderen moeten dan naar school in andere gemeenten. Die Franstalige scholen worden dan uiteraard wel gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap.
Meestalwonen ook daar de Waalse politici.
 
Wallonië heeft 45% van de actieve bevolking in de ambtenarij en 30% die zich nestelen in de één of andere hangmat van sociale steun. Het is daar van 'ons kent ons' en de socialistische burgemeesters zorgen goed voor hun adepten. "Geen werk, Louis? Ik zorg wel voor een jobke aan de gemeente".
Fraude tiert daar welig. Geen wonder als je niet zelf voor je geld moet werken.
Bij de verkiezingen is één Vlaamse stem 1,5 Waalse stem waard. Dat zorgt ervoor dat in de federale regering momenteel meer Walen het voor het zeggen hebben dan Vlamngen, aloewel wij met 6 miljoen zijn en zij met 4 miljoen.
Dat wil ook zeggen dat zij mee beslissen wat Vlaanderen (met eigen geld) kan en mag doen, en zij heel vaak (of meestal) altijd tegenstemmen als het om Vlaamse belangen gaat.
 
Het probleem is dus niet enkel de taal en de cultuur. Het probleem is dat Vlaanderen elk jaar 11 miljard euro betaald aan Wallonië. Onze belastingen zijn de tweede hoogste in Europa. De loonkosten die de werkgever moet betalen op de lonen van zijn personeel zijn de hoogste ter wereld.
 
Nog een - misschien onnozel - voorbeeld. Vlaanderen staat vol flitspalen. In Wallonië staan er ongeveer 25 waarvan er maar vier werken. Di Rupo (PS) wou geen flitspalen in Wallonië, want de Walen houden van hun privacy, zei hij. Dus werd de bevoegheid om flitspalen te plaatsen overgeheveld naar de gewesten. Wat kreeg Wallonië daarvoor in de plaats? De bevoegdheid om via hun wapenfabriek FN, wapens te verkopen aan de hoogste bieder. (Zoals ze enkele jaren geleden deden aan de regering van Nepal).
 
En dit is al eeuwen zo... De Fransen hebben de Walen (die vroeger een andere taal spaken dan het Frans) gekolonialiseerd, en de nakomelingen proberen hetzelfde te doen met Vlaanderen.
 
'La Belgique sera Latine ou elle ne sera pas', zei ooit een Franstaligekardinaal Mercier. Wel, wij zullen ervoor strijden dat dit nooit zal gebeuren.
 
 
 
habadroomt op 15-10-2008 15:49
Goed gesproken Janice , laat de vlaamse leeuw maar eens goed brullen............
drs op 15-10-2008 16:30
Vrouwe Laureyssens,
 
Dank voor uw bijdrage. Ik kan het wel een beetje eenvoudig uitleggen, maar als er in een discussie dieper wordt gegraven, dan val ik door de mand: ik ben namelijk niet zo lang naar school geweest.
Het voordeel van mijn oppervlakkige kennis is dan weer dat bijna iedereen mij begrijpt en dat is ook al wat waard. Wat denkt U daarvan?
 
U moet hier eens meer op bezoek komen. En ge moogt dan eens flink uit de bol gaan ook. Wel beleefd blijven, dus... Begrijp mij niet verkeerd, meestal gaat het hier niet over politiek, maar als U eens 'een schete wilt lachen' zoals wij hier in West-Vlaanderen zeggen, dan bent U hier aan het juiste adres.
 
Denk ik...
 
Met vriendelijke groeten,
 
De Drs.
blue op 15-10-2008 17:12
Ach, geniet toch van de verschillen, die maken het leven zo plezant. Soms komt men iets tot mekander, soms geeft de een meer dan de ander, ach, zo is het leven nu eenmaal. Geven en nemen. Zeker en vast.
Dr. ik ben overigens al enige tijd Blue en geen Lila meer. Mijn nieuwe doorlinkje is www.bluevelvet.web-log.nl

junegirl op 15-10-2008 18:07
Heer Drs
 
Ik heb niet graag dat je me met "u" aanspreekt.
Ook niet cybersgewijs.
Tutoyeer me maar.
En dat geldt niet alleen voor u
 
met vriendelijke groetjes
(uw) je,jouw dochter en kind
Junegirl
Janice Laureyssens op 15-10-2008 18:29
Natuurlijk Blue, wij genieten ook van de verschillen. Ik ga heel graag naar Wallonië. Prachtige streek trouwens.
 
Ik geniet ook van het verschil met mijn buurman, maar als die Chinees spreekt, wil ik niet dat mijn gemeentebinnenkort een Chinees bestuur krijgt en dat iedereen in die gemeente de taal van mijn buurman moet leren, en evenmin wil ik mijn kinderen naar een school sturen waar uitsluitend Chinees zou worden gesproken, snap je?En ik wil hem evenmin mijn hele leven onderhouden door de helft van mijn inkomen aan hem af te staan.
 
Hoe zouden jullie het vinden mochten de Friezen jullie verplichten om tot en met Amsterdam Fries' te praten - hoe zouden jullie het vinden mochten de Friezen het voor het zeggen hebben in heel Nederland - hoe zouden jullie het vinden indien jullie de helft van jullie loon (52%) mochten afgeven voor Friesland omdat ze zelf geen initiatief nemen om hun eigen economie aan te zwengelen? En hoe zouden jullie het vinden mochten de Friezen een stokje steken voor elke beslissing die Nederland wil nemen om de economie of de infrastructuur te verbeteren?
 
Voor zover ik weet hebben jullie de Friezen verplicht zich in het Nederlands uit te drukken bij bestuurlijke zaken, net zoals Engeland heeft gedaan met de Welsh. De taal van de minderheid wordt daar niet erkend.
Tussen haakjes - in ons land is Nederlands nog steeds de taal van de meerderheid. (En heel binnenkort zal het Arabisch misschien wel de tweede taal worden, want nu bestaan er rond Brussel al gemeenten waar nog 1 tot 4 % autochtonen wonen -
en de rest spreekt... Frans... ).
junegirl op 15-10-2008 18:33
Heer Drs
 
 
Niet té veel van je privéleven blootleggen.
Je zegt dat toch aan mij ook.
 
virtuele groeten en zoenen
je, jouw dochter en kind
Junegirl
 
junegirl op 15-10-2008 18:35
Heer Drs
 
Je hebt maar één kind en het kind waarover ik het heb, is nu aan het typen.
 
Veel groe(n)ten
Junegirl
Je weet wel wie ik ben
drs op 15-10-2008 18:50
Vrouwe Junegirl,
 
Ik zal mijn best doen en je niet teveel met 'U' aanspreken. Ik moet mijzelf daar wel een beetje geweld bij aandoen, want ik probeer altijd vréselijk vriendelijk te zijn tegen iedereen. Innemendeomgangsvormen vind ik namelijk ergbelangrijk.
En ik hoop en eis vanUjou ook hetzelfde.
 
Dank voor jouw reactie overigens. Ge zijt een braaf kind!
 
Uw pa en vader,
 
De Drs.
babbelegoegje op 15-10-2008 19:01
Nou eeh Janice, draai in dat stukje van hoe zouden jullie het vinden.... eerst maar eens om. Dan kom je al een eind in de goeie richting.
 
June? Nu spreken wij inmiddels allemaal hier, en in andere weblogjes iedereen al met U aan, en nu ga jij je pa omturnen?
drs op 15-10-2008 19:07
Vrouwe Laureyssens,
 
U neemt het mij ongetwijfeld niet kwalijk dat hier op dit blog allerlei vreemde reacties verschijnen (o.a. van mijn dochter, de deugniete... ).
 
Verschillen? Leuk! Vreemde culturen? Leuk! Maar ik hou van Vlaanderen en ik ben hier opgegroeid en voel mij hier thuis en ik zou willen dat ik mij hier thuis blijf voelen. Ik ga soms wel eens op bezoek in vreemde landen, maar ik kom altijd weer terug naar huis, omdat ik - na mij tegoed te hebben gedaan aan uitheemse gewaarwordingen - maar weer terugkeer naar het vertrouwde Vlaanderen. Waarom? Ach, ik ben een oud man en houd niet van ingrijpende veranderingen. Conservatief? Ik denk het. Vergeef het mij.
 
Meer zeg ik niet.
 
(Wat vindt U hiervan qua kernachtig formuleren, Vrouwe Laureyssens?!? U ziet, het is eenvoudig en iedereen kan het begrijpen...)
 
Met vriendelijke groeten,
 
De Drs.
Van De Pot Gerukt op 16-10-2008 18:52
@ Co 078
 
Inderdaad de Basken die zijn inderdaad vrij actief bij het tot schroot verwerken van auto's met behulp van springstoffen.

Was getekend
Fruttekoek op 17-10-2008 22:43
Meneer van het Groenewoud stelde al jaren geleden dat Vlaanderen is "Waar een pik een houweel is, er geen pintje te veel is en waar de schuimwijnkoningin defileert".
Dat is een mooie samenvatting, vind ik.
inweekenvoorwas op 20-10-2008 21:54
Hmmz ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat het nederlands bij de Flamingen verdwijnt. Tenslotte verslaan jullie ond nederlanders nog iedere keer bij het TV spelletje "10 voor Taal" en besides that; Dat Antwerpen van jullie zal wel altijd een nederlands sprekend en patriotistisch bolwerk blijven temidden van een franse samenleving.
Freddy Steelandt op 28-10-2008 00:02
Drs,
 
Waar de Vlamingen zich mee onledig houden is te gek om los te lopen.België is drietalig.Nederlands,Frans en Duits
en ook democratisch.Men is vrij zich te vestigen waar mendit wenst.
Veel Vlamingen zijn destijds naar Wallonie vertrokken om te landbouwen,anderen werkten in de koolmijnen en de staalindustrie.
Begin de jaren 60,was er geen vuiltjeaan de lucht.In de jaren 70 met
de economische crisis is alles pas goed op hang getrokken.Tak actie
commité (de voerstreek).Slogan eigen volk eerst.Daar men zich in een
democratisch land mag vestigen waar men wil,kwamen Waalse mensen
in de voerstreek wonen,omdat ze daar werk vonden.Wanneer de
aantallen toenamen vormden zich gemeenschappen en bij de gemeenteraadsverkiezingen,waren deze gemeenschappen in de meerderheid,dus kregen men een Franstalige burgemeester e.a.m.
 
Wat H.B.V.betreft zie ik daar geen oplossing voor langs geen kanten.
Met zich erbijneer te leggen als Vlaming is de kous af.
De nu niet meer bestaande Volksunie opgericht beginde jaren 50
begon de zaak op te stoken.Nu het Vlaams belang,die alles maar dan
ook alles zou willen is een eigen Vlaamse staat.Die lieden beloven
voor alles een oplossing voor de dag te halen....Naar het schijnt
hebben ze reeds een grondwet voor "hun staat".Ze beloven alles beter te maken.Eerst de Walen en Allochtonen buiten,de rest wat ze willen doen blijft natuurlijk geheim...Ik persoonlijk woon 16 jaar waar ik nu woon een 14 tal jaar geleden propte"dat kliekje"mijn brievenbus wekelijks boordervol
alleen de mijne met hun propaganda,waar ik een bloedhekel aan heb.Ik moest een gemeenteraadslid opbellen om daar een einde aan te laten maken.Ik zei dat ik die nazi propaganda niet moest hebben en dat hij dat op de zitting van de raad hen datdiets mocht maken.men hield er mee op...Wel kleefde men rondom de stad kleine klevertjes
met hun slogan eigen volk eerst op de verlichtingspalen kort er na...
 
Wel waar gans de zaak hier op neerkomt is bij de Vlamingen ingestampt in de 19 de eeuw en dat Vlaamsnationalisme wordt
bestendig gesmeerd door het Vlaams belang...Een mislukking van hen blazen ze op tot een groot succes...
Waar wij mee bezig zijn is niet normaal meer te noemen.De Walen
moeten maar Nederlands leren...Ook kwam een allochtoon als buur bijons wonen en hij spreekt Nederlands,maar begrijpt de taal niet (dialect)dus praten we Frans.
 
Op 11 juli is het de Vlaamse feestdag en een 5 tal jaren geledenzag ik
het feestje van de Vlaamse nationalisten op het restje van de groeningekouter te Kortrijkaan het werk....
Ook liep ik door de straten hield mijn ogen en oren goed open...
De mensen (passanten) spoeden zich weg van die taferelen en keken
er met afgrijnzen naar.Vooral de mensen die de tweede wereld oorlog meemaakten...
 
Wat ik wil zeggen bij de eerst volgende verkiezingen,laat de kiezer
beslissen,splitsen of niet en men komt terug uit bij een unitair België.
 
Mijn stem zal het Vlaams belang nooit krijgen,wanneer ze ooit aan de macht komen wordt dat een catastrofe.Wees daar maar zeker van!!!
 
Ik moet hierbij onwillekeurig denken aan de Candide van Voltaire...
 
En wat betreft de Walen willen geen Nederlands leren is onzin.Ik had een man bij me thuis die een karwei kwam uitvoeren.Hij was Franssprekend.Hij zei tegen me dat ik Nederlands moest spreken opdat hij Nederlands aan het leren was.Dat Nederlands was nog ontoereikend(begin fase)dus werd er al vlug Frans gesproken...
 
Leve het cordon sanitair !!!
 
 
 
Wil/Rdam op 29-10-2008 09:05
Nog een dag Heer DRS.........
Janice Laureyssens op 29-10-2008 15:11
Ik denk dat Dhr. Steelandt niet goed kan lezen. De Walen op zich zijn wel bereid om Nederlands te leren, zekerom de Vlaamse en Nederlandse toeristen die naar Wallonië gaan te plezieren. Maar als zij zich in Vlaanderen komen vestigen weigeren ze de taal te leren.
Komen ze zich met veel in een dorp of gemeente vestigen, dan wordt dat dorpje of gemeente verfranst. Ik zou dus begot niet weten waarom de Vlamingen moeten toegeven in de zaak Brussel-Halle-Vilvoorde. Het is zelfs ongrondwettelijk dat Walen zich verkiesbaar kunnen stellen tot diep in Vlaanderen.
 
Vandaag staat er in de krant dat wij - op Hongarije en Oostenrijk na - de hoogste belastingsaanslag kennen. Inderdaad een aanslag - want als er 52% van je loon wordt weggekaapt, mag je gerust spreken over een aanslag. Bovendien betalen we nog solidariteitsbijdragen en op bijna alles wat je koopt nog eens 21% BTW.
 
Ik heb net twee dagen lang BTW controle gehad, twee jaar werd grondig nagekeken en er werd één factuur verworpen, een factuur van amper een paar honderd euro. Niet omdat ze niet correct was, maar omdat het in de verkeerde winkel was gekocht. Werkkledij mag namelijk niet, ook al is het tijdens de solden, in een boetiek worden gekocht maar in de daartoe gespecialiseerde winkels. Nu geven wij ons personeel een vaste vergoeding voor hun werkkledij.
In Wallonië wordt niet gecontroleerd en wordt er zelf niets ondernomen om mensen en bedrijven die hun belastingen niet betalen te vervolgen.
 
Dhr. Steelandt schrijft ook dat Vlamingen vroeger naar Wallonië gingen werken en vindt dat blijkbaar heel goed. Hij vergeet er wel bij te vertellen dat wallonië aan het toen armlastige Vlaanderen nooit één frank aan solidariteit heeft uitgekeerd, ook al brachten Vlamingen door hun aantal toen al veel meer belastingen op dan Wallonië. Hij vergeet er ook bij te vertellen dat die Vlamingen in amper één jaar tijd geïntegreerd waren en dat nu net de kinderen daarvan de grootste fanatiekelingen zijn die Vlaanderen willen inpalmen, verfransen en er alles aan doen om de economie te ondermijnen. Je hoeft maar naar de namen te kijken om te weten wie er zoal van Vlamingen afstammen.
 
Voor mijn part mag Belgie één land blijven (dat er trouwens in 1830 geen graten in zag om zich onafhankelijk te verklaren van Nederland en Vlaanderen daardoor in een diepe armoede stortte) maar laat het dan volgens een confederaal model gaan waar éénieder zijn eigen boontjes dopt. Decennia lang hebben we geld gepompt in verloren zaken zoals de staalndustrie in Wallonië en weet u wie er schatrijk is van geworden? Albert Frére, één van de rijkste mensen die we hebben.
 
De beledigingen van Dhr. Steelandt aan het adres van het Vlaams Belang zijn cliché en bovendien te onnozel om op te reageren. Nog nooit heeft het Vlaams Belang geweld gebruikt zoals de linkse ETA of IRA wel hebben gedaan.
Het Vlaams Belang doet het via de kracht van de overtuiging, jammer genoeg zijn er nog veel te veel mensen die niet begrijpen waarover het gaat. Misschien doet de financiële recessie binnenkort hun ogen open gaan en zullen ze evengoed inzien dat het ene volk niet eeuwig op de kap van het andere volk kan teren. En dat ze in Wallonië eens eindelijk moeten inzien dat ze zelf moeten zorgen voor brood op de plank.
 
In de VS hebben de liberalen een aantal jaren geleden gezegd, als je je opponent niet via de stembus kunt verslaan, nazificeer hem dan...misschien iets om over na te denken, meneer Steelandt.
 
Ik hou niet van die opmerkingen die u maakt over het Vlaams Belang, maar ben het wel gewoon. Ik hou er niet van omdat een familielid aan moeders kant, een Britse militair was die hier sneuvelde en haar broer zelfmoord pleegde nadat hij met het Brits leger mee de kampen heeft ontdekt in Duitsland.
 
Bovendien is het Vlaams Belang niet tegen vreemdelingen, maar tegen de islamisering van Europa...dat is volgens mij helemaal iets anders dan wat u ( en de linkse kant) ervan maakt.
Freddy Steelandt op 29-10-2008 16:31
Mevr.Laureyssens,
 
Typisch de denkwijze van de partij het Vlaams belang,waarvan ik denk
 
dat u een adept bent.Nazificeren dat is hun bedoeling.Met die werk-
 
wijze zijn ze bezig....!!!Men moet de jeuchd ervan kunnen overtuigen
 
en men mikt daarop...
 
Mij kan u niet overtuigen en ookde meesteVlamingen niet !!!
 
Hopelijk komt het zo ver niet,dat wij moeten doen zoals het
 
hoofdpersonage ut het werk van Voltaire:Candide...
 
Mevr.Laureyssens zullen ze de natie uit de economische put halen?
 
Envan dat laatste maken ze handig misbruik..."eigen volk eerst" en
 
"wij maken alles beter"...
 
Mij kan u alvast niet overtuigen met uw gezwets.Ik lees tussen de
 
lijntjes vanhet tussen reclame drukwerk geschoven propagandavan
 
het Vlaams belang.
 
Er zullen alvast nog wel van dergelijke reacties komen,het Vlaams
 
belang zingt immers:de Vlaamseleeuw kan men niet temmen zolang hij
 
klauwen heeft.Van de naamsverandering:Vlaams blok naar Vlaams
 
belang zwijgt men in alle talen....
 
Praat maar ééns tegen de weinige resterende mensen,die de tweede
 
wereloorlog mee maakten(dat doe ik ook)en vraag ééns wat ze van
 
uw geliefdepartij denken....
 
drs op 29-10-2008 22:48
Geachte Mevrouw Laureyssens,
Ik respecteer U omdat U blijkbaar uw dossier kent en het met verve verdedigt.
 
Geachte HeerSteelandt,
U bent duidelijk een andere mening toegedaan als Mevrouw Laureyssensen dat recht hebt U.
 
Medebloggers,
 
Meer zeg ik over deze zaak niet, omdat ik er eigenlijk niks van ken. Bovendien gaat deze discussie binnenkort de verkeerde kant op: dat kun je voelen aan je ellebogen. Het moet hier leuk blijven; uiteindelijk wil ik nog altijd de grappige kant op met mijn blog.
 
Desalniettemin... Als U hier wilt blijven over discussiëren, voor mij niet gelaten.
 
Met vriendelijke groeten,
 
De Drs.
lowieke staal op 20-11-2008 11:21
Iedereen zijn eigen mening =democratie
een cordon sanitaire(frans) = een dictatuur die de mening van een ander verbiedt =nazisme zie de gestapo
Hitler was een socialist net als Himmler en hun beenhouwer Mengele
 
De indoctrinatie van sommigen is blijkbaar goed gelukt
 
citaat: 1) Als men de mensen lang genoeg blijft voorliegen zullen ze het uiteindelijk geloven !
citaat :2) wir sind links und verachten das rechtse blok
beide citaten zijn van Himmler -mei 1944-
 
Dus Heer Steeland ken uw geschiedenis of ga eens naar schar -el -beck Schaarbeek(bij Brussel) en geniet van de reslutaten van de Fransdolle politiek van het FDF nog 2% Vlamingen en 4% Walen de rest zijn arabieren zij spreken nl ook enkel frans, of ik nodig U uit op een wandeling door mijn gemeente Borgerhout om er te "genieten"
van de "nieuwe cultuur" die ons massaal wordt opgedrongen
 
In uw gemeente sturen ze de nieuwkomers nl. massaal naar on, zo is ongefundeerde kritiek zeer gemakkelijk
Vlaamse Groet
de Lewie
 
 
Jienne op 09-12-2008 23:36
In Kongo/Congo spreken ze toch zowieso Frans?
Voor zover deze licht kritische opmerking, ik vond het wel een interessante visie om te lezen.
Schillewaert Remi op 22-05-2012 11:31
Taalflaminganten worden meestal smalend bejegend. Tegenover het Frans is een verzorgd algemeen Nederlands levensnoodzakelijk. Het Frans is veel consistenter: Er worden slechts met mondjesmaat wijzigingen aangebracht. Francofonen hebben ook hun dialect, maar zijn veel meer in staat om het standaard Frans te spreken. Het feit ook dat Vlamingen zich gemakkelijk aanpassen speelt in hun eigen nadeel. Maar wat ik nauwelijks terugvind is het gebruik van de taal om grondgebied te veroveren. Ofwel verovert men militair een streek, zoals "Frans Vlaanderen", waar het Nederlands werd verboden, ofwel gaat men er wonen zonder zich aan te passen, zodat men dan een zgn democratische meerderheid heeft, waardoor het gebied ingelijfd wordt door de francofonie, zoals de Brabantse stad Brussel, de randgemeenten en straks heel Vlaams Brabant. Komen-Moeskroen is reeds ingepalmd en de Voerstreek staat op de wachtlijst.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl