Drs. Johan Arendt Happolati
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Beginselverklaring:
 Eindelijk schrijf ik je weer, omdat er grote dingen staan te gebeuren en wel door toedoen van mijnheer Van Schoonbeke. (Openingszin uit de roman 'Kaas' van Willem Elsschot, 1933)
 
stijlvol
met liefde voor de taal
grappig
voor elck wat wils
plagen mag, judassen niet
 geen gedonderjaag met andermans lief
QUALITY PRODUCT
 
MADE IN
BRUGGE
FLANDERS
 

Medebloggers:
 
(NL) Aargh
(S)   Baasbraal
(NL) Babbel
(NL) Dawolf
(NL) Djust
(NL) Eefs log
(NL) Fredzijn U 19.02.09
(NL) Givamo
(B)   Ils
(B)   Irimi
(B)   Ivo Victoria
(NL) Jenni 
(B)   Junegirl
(NL) Margot
(NL) Miss Punt 
(NL) Muisgrijs U 04.01.08
(NL) Soyrosa
(B)   Tante Annie
(NL) T!EN
(B)   Weegbreker
(B)   Wizzewasjes
 
 
Over ons Nederlands:
 
 
(*)       Aanraders
  Nú lezen! Allen daarheen!
  (Nieuw, dus...)
Alektorofobie en van die dingen.

ALEKTOROFOBIE
 
 
Medebloggers,
 
Als wij van iemand denken dat hij het niet lang meer trekt, dan zeggen wij: "Hij is een vogel voor de kat." Wij nemen zonder meer aan dat katten altijd en overal vogeltjes aanvallen. Zelfs als kwestige katten geen honger hebben, dus. Wellicht doden zij dan ter voorbereiding op barre tijden, ter latere nuttiging als het ware. Rondstruinend in de Aldi zei mijn moedertje zaliger trouwens ook altoos: "Ik neem nog een extra diepvrieskip mede, want voor je het weet is het oorlog en zit je zo weer zonder." Zukke dingen.
 
Om te bewijzen dat sommige wetten in de natuur niet altijd gelden, post ik hieronder een filmpje waarin een parkiet een poes probeert te wekken. U leest voorgaande zin op dit eigenste ogenblik waarschijnlijk nog eens een keertje, want - HALLO?!? - een parkiet die een poes probeert te wekken?!? Ja, dus.
 
En nu we het toch over vogels hebben: wat in godesnaam is alektorofobie?!? Let op: als u het woord enkele keren na elkaar uitspreekt, lukt dat uitspreken steeds beter. ALEK-TORO-FOBIE. Maar u kunt het natuurlijk wel tien keer na elkaar uitspreken en nog niet weten wat het eigenlijk betekent. En daarom zeg ik u maar meteen dat alektorofobie een synoniem is van ... fladderangst. Ja, nu zijn we dus nog altijd even ver, want wat in godesnaam betekent 'fladderangst'? Kom, ik zal u uit uw lijden verlossen: fladderangst is de schijnbaar onverklaarbare angst voor kippen en bij uitbreiding voor vogels in het algemeen.
 
Lieve mensen, het bestaat écht; mensen die schrik hebben voor vogeltjes en dan vooral als die wild gaan zitten slaan met hun vleugels (= fladderen). Ik heb mij enkele dagen in het probleem verdiept en volgens mij zijn er twee verklaringen voor deze vreemde aandoening van het menselijk brein.
 
(1) De patiënt heeft in het verleden - in zijn kindertijd - een nare ontmoeting gehad met een kip dan wel met een andere vertegenwoordiger van onze gevederde vrienden (meeuw?). Onze patiënt heeft namelijk een venijnige beet - in dit geval mogen we van een PIK of KNIP gewagen - gekregen toen hij kwestige vogel een graantje probeerde te voederen. Een levenslang trauma was het spijtige gevolg.
 
(2) De patiënt is bij deze denkpiste geen patiënt, maar wel een erg intelligente vertegenwoordiger van de soort die in de loop der eeuwen onze planeet is gaan domineren. U moet weten dat de vogels die wij in onze tuin ontwaren eigenlijk afstammelingen zijn van de dinosauriërs:

Aha! Ik moet er waarschijnlijk wel geen tekeningetje bij maken om u diets te maken dat dinosauriërs en mensen in die tijd niet bepaald vriendjes waren. Telkens als zo'n dino een mens ontwaarde, deed ie namelijk 'GROMGROM' en vervolgens 'HAPHAP'. Onze fladderangstpatiënt denkt dat die informatie die in de genen van zijn voorouders was opgeslagen en werd doorgegeven nog altijd up-to-date is en doet er zijn voordeel mede. Een beetje belachelijk misschien, maar het geeft wel te denken over de bijwijlen geniale werking van onze hersenen. Die mensen die lijden aan fladderangst, die zijn de domsten nog niet. Misschien is het wel een goed idee om het uitspansel nauwlettend in de gaten te houden met het oog op overvliegende en hongerige pterodactyloidea. Misschien hebben zij in hun genen nog wel andere mechanismen opgeslagen waarmede zij hun voordeel doen. Mijn poes bijvoorbeeld, de genaamde Tijger, die rent altijd keihard de andere richting uit als zij een auto ziet aankomen. Volgens mij zal onze poes lang leven. Of past dit voorbeeld niet in het verhaal? Nee, ik geef het u allemaal maar ter overweging mede.
 
En om u helemaal in verwarring te brengen:
 
{youtube}eZRVJY7kGrk&feature=player_embedded{youtube}
 
Update - 14.07 u.
Een van mijn reageerders, de genaamde ZAO, maakte er mij opmerkzaam op dat ik een vreselijke fout (fatal error) in mijn artikeltje heb gemaakt.
- alektorofobie is de angst voor kippen, enkel en allenig voor kippen
- ornithofobie is de angst voor vogels in het algemeen
Zoals hij schreef: just is just.

Reacties

ZAO op 12-12-2011 13:55
Beste drs. J. A. Happolati,
 
Je laat uitschijnen dat alektorofobie ook angst voor vogels is.
Ik wil je niet tegenspreken (ik zou niet durven ) maar ik heb vroeger altijd begrepen dat angst voor vogels ornithofobie werd genoemd.
Elke kip is een vogel maar niet elke vogel is een kip.
Zust is zust?
 
Een groet,
 
ZAO
drs op 12-12-2011 14:01
Heer ZAO toch algelijk!
U brengt mij in verwarring en nu moet ik weer gaan zitten googelen.
Stel u voor dat u gelijk hebt, dan kan ik die leerstoel psychiatrie aan de Katholieke Universiteit Leuven wel op mijn buik schrijven.
Dit vraagt nader onderzoek. Ik laat u nog iets weten.
Olijke groeten,
De Drs.
dikkemick op 12-12-2011 14:01
Leuk filmpje!
En tja...als de mensen nou eens zouden inzien dat he took ZO kan!!!
Wat zou er dan weinig tot geen oorlog op de Wereld zijn!
 
 
drs op 12-12-2011 14:12
Heer ZAO,
Waarvan akte ...
babbelegoegje op 12-12-2011 16:27
Hr.drsje, u bent vandaag jarig, heb ik begrepen.
Daarom kom ik u eerst maar eens even feliciteren met dit heug'lijke feit en ik wens u en de uwen een fijne dag toe. En nog vele gelukkig jaren hierna gewenst.
Met hartelijke groet.


seomezeor op 12-12-2011 16:28
Lieve Drs, gelukkig, daar was u weer.
 
Ik heb beide: alektorofobie én ornithofobie. Bij alles dat fladdert, kleppert, snel om mij heen klapwiekt, voel ik mij zeer ongemakkelijk.
Alles dat vliegt en vleugels heeft vind ik onvoorspelbaar en onbetrouwbaar.
Hoe kun je warme gevoelens koesteren voor 'n harde puntige snavel, voor klauwen met scherpe nagels, voor agressieve priemoogjes, voor heen-en-weer schietende bewegingen, voor rauwe schelle kreten (de goede niet te na gesproken), kortom, waar moet ik, bij alles dat hiervoor in aanmerking komt, van houden?
 
Mijn vader had kippen en eieren rapen mocht alleen hij, hij wist hoe te bukken als de haan, zodra hijde ren in liep, met de snelheid van een afgeschoten projectielzijn hoofd probeerde te doorboren.
Ooit zijn we op Ameland, onbevangen, alles respecterende dat groeit en bloeit, vol vertrouwen en vervuld van al het prachtigs dat Ameland te bieden heeft, aangevallen door 'n kolonie meeuwen. Zij hadden eieren en dachten kennelijk dat wij wel 'n eitje lustten; hoe ongelofelijk achterdochtig en dom kun je zijn.
Wij zagen onszelve al liggen; uitgepikte ogen (daar hebben ze het met name op gemunt) en dus niet in staat onze weg te vervolgen, laat staan thuis te komen.
 
Het blijven voor mij neurotische, in het wilde weg schijtende, 'dingen' die het dan tot slotook nog presteren op mijn openstaande slaapkamerraam, 's morgens als de zon opkomt en ik er nog maar netin lig, hun territorium luid schetterend af te bakenen, urenlang.
 
Doe mij maar 'n poes of kat. Zij behoeden mij voor al dit onheil.
Normaal gesproken.
seomezeor op 12-12-2011 16:30
Met dank aan Babbel: Lieve Drs, van harte! En ook van mij 'n mooie dag toegewenst!
ZAO op 12-12-2011 17:07
Beste drs.,
 
Ik lees hier dat het uw verjaardag is.
 
Hartelijk Geproficiateerd!
 
Nu voel ik mij eigenlijk wel een beetje schuldig om op uw verjaardag uw leuk logje te komen verknallen met mijn opmerking...
 
habadroomt op 12-12-2011 17:09
Ik heb het niet zo op kippen, maar echt bang nee, dat kan ik niet beweren. Trouwens de oorsprong van die angsten kunnen moeilijk in het tijdperk der sauriers liggen. Aangezien de mens toen nog niet op aarde rondwandelde.
 
Maar ik wil u wel een heel prettige verjaardag toewensen, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid gewenst, zonder welke fobie dan ook. Aangezien u een kattenliefhebber bent, heb ik deze kaart wel toepasselijk gevonden.
 
ZAO op 12-12-2011 18:00
@ Habadroomt,
 
In het tijdperk der sauriers wandelden er inderdaad nog geen mensen rond. Maar je moet weten dat wij allen afstammen en evolueerden vanuit een soort muis, waaruit alle zoogdieren zich verder ontwikkelden.
Dus is die fobie inderdaad niet zo verwonderlijk als je weet dat muizen toch wel op het hoofdmenu staan/stonden van roofvogels, ook in dat tijdperk...
 
Een groet,
 
ZAO
frank-103 op 12-12-2011 21:44
Beste drs, niet ik, maar mijn automobiel heeft ornithofobie, een angst voor alles dat vliegt en vervolgens in volle vlucht iets laat vliegen, wat uiteraard vol op detot op dat moment schoon gewassen lak uiteen knalt, de fraaie automobiel bescheten achter latend. Over het algemeen zijn die vogels niet van het model kip, aangezien die niet gebruikelijk hier het luchtruim kiezen. Wat betreft uw filmpje kan ik u vertellen dat ons je-weet-wel poezebeest, Bibbel Bips, het vogeltje niet zo vrolijk en vrij aan zijn onderstel zou laten knagen. Nee beste drs, die vogel zou als tussendoortje opgegeten worden, rauw verslonden. Het zou werkelijk het laatste zijn wat hij in dit ondermaanse bestaan zou hebben gedaan, te dicht bij de klauwen van Bips komen. Hoewel de dierenarts aangedrongen heeft op een dieet om het mormel af te laten vallen, is hij (of het) het daar niet mee eens. Dan past zo'n vogel, al is het een uitheemse soort, heel goed in zijn (het?) dieet. Natuurlijk sluit ook ik af met u een fijne verjaardag te wensen, ik neem aan dat dit bericht u ook is ingegeven door een bezoekje aan de Kentucky fried chicken. Of ben u daar toch teveel elektorofoob voor?
 
Uw Frank-103
Kippeneter
seomezeor op 12-12-2011 22:27
Mmmm.............. Hot Chicken Wings bij KFC!!!!
 
Nogmaals proficiat.
Opdat uw smaakpapillen genieten!!
Irene op 13-12-2011 09:34
Ook van mij hartelijke gelukwensen en nog vele logjaren.
(niet om het altijd beter te willen weten maar moest het niet 'pterodactyloidae' zijn? Een woord dat het blind typen danig op de proef stelt overigens)
baasbraal op 13-12-2011 10:46
Ik ken twee mensen met die angst, maar ik wist niet dat het een heus syndroom was. Ik dacht dat het gewoon het onverwachte is waar ze bang voor zijn.....
Prachtig filmpje overigens. Ik heb mijn katten voor het beeldscherm neergezet, maar ze waren absoluut niet geïnteresseerd om iets nieuws te leren.......

Zizy-Marlene op 29-12-2011 23:11
Ik wens U een fijne jaarwisseling Drsje.. en een heel fijn 2012
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl